Sjukhus kräver ”alkoholpaus” inför operation

Akademiska sjukhuset i Uppsala inför alkoholstopp en månad inför planerade operationer inom ortopedi och handkirurgi. Avsikten är densamma som med rökstopp, som redan gäller, att patienter ska slippa komplikationer, läka och återhämta sig fortare.

Stopp för tobaksrökning inför alla planerade operationer gäller sedan 2013 i Uppsala, vilket många andra landsting även idag tillämpar. Nu i september går Akademiska sjukhuset i Uppsala vidare med alkohol.

– Vi vill uppmärksamma patienterna på fördelarna med en paus i alkoholkonsumtionen, att man själv kan bidra till ett bättre operationsresultat precis som vid rökstopp, säger Karin Bernhoff, verksamhetschef på ortopeden och initiativtagare till satsningen, i en kommentar.

Studier har visat att alkohol ökar risken för besvär vid och efter kirurgiska ingrepp. Redan riskbruk av minst två standardglas per dag (eller 14 glas i veckan för män och 9 för kvinnor) fördubblar risken.

Men exakt var gränsen går för olika individer kan variera och därför inför Akademiska en månads avhållsamhet för patienter med planerade operationer. Detta för att kroppen ska få möjlighet minska alkoholens negativa effekter på immunsystemet och blodets koagulationsförmåga.

– Alkohol belastar flera vitala organ i kroppen vilket bland annat ökar risken för infektioner, blödningar och komplikationer i hjärta-kärl. Komplikationer i samband med operation leder i sin tur till längre vårdtider, mer intensivvårdsbehov och ökad dödlighet, säger Karin Bernhoff.

Alkoholstoppet införs inledningsvis för patienter med planerade operationer inom ortopedi och handkirurgi på Akademiska, (berör patienter med ex artros i höft eller knäleder, ryggkirurgi vid diskbråck eller spinal stenos). Efter att försöket utvärderats är avsikten att även andra opererande enheter ska följa efter.
Liknande rutiner har redan införts vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och lasarettet i Visby.

Annonser