Klart för heroin på recept i Kanada

OTTAWA Federala regeringen har gett klartecken till hälsomyndigheten Health Canada att tillåta heroin på recept för personer med gravt beroende av opiater. Man hoppas det ska hejda antalet dödsfall i överdoser.

Dödlighet bland opiatnarkomaner har ökat dramatiskt med hundratals dödsfall runt Kanada. Hälsominister Jane Philpott har flaggat för att i höst kalla till krismöte om ökade opioidberoende i landet, rapporterar Canadian Press/CBC.

Health Canada har nu fått tillstånd av regeringen att låta läkare förskriva heroin till gravt beroende personer i ”nödfall”. Men myndigheten betonar att behandlingen inte passar de flesta personer i riskzonen.

Heroinutdelning används i Europa bland annat i Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland för en mindre grupp patienter som inte annan behandling fungerar för, exempelvis med metadon och buprenorfin.

Drogpolitiken har lagts om sedan den förra konservativa regeringen avgick ifjol i Kanada. Liberalen Justin Trudeau blev premiärminister och hans regering har aviserat att föreslå legalisering av cannabis nästa år.

Annonser