Brukarråd IVO-anmält behandlingshem

Brukarrådet i Värmland har anmält ett privat behandlingshem i Karlstad till Inspektionen för vård och omsorg. Det uppges att patienterna ges för mycket narkotikaklassade läkemedel.


Tilldelningen har varit vårdslöst mycket, säger Kent Nylander på Brukarrådet till Sveriges Radio P4 Värmland.

Han har talat med 18 personer som berättat om oegentligheter på vårdboendet – ett privat behandlingshem för vuxna missbrukare som inriktar på avgiftning. Minst tre av patienterna har berättat om ”en upptrappning istället för nedtrappning” av droganvändande av .

Enligt anmälan har vårdboendet som praxis att ge höga doser av bland annat lugnande bensodiazepiner och läkare ibland skriver ut läkemedel per telefon utan att träffa patienter. Boendet har även anmälts tidigare. I somras av en socialsekreterare om att en boende inte ansåg sig få abstinensbehandling och att personal tafsat på kvinnan och erbjudit sex.

Verksamhetschefen på behandlingshemmet avfärdar kritiken om stor läkemedelsutdelning.
Det var det dummaste jag hört. Helt ofattbart. Det är ju alltid tvärtom – att patienterna tycker de får för lite. Vi välkomnar Ivo med öppna armar. Vi ger inte för mycket medicinering, utan det patienten behöver, säger hon till SR.

IVO beslutar inom ett par veckor om huruvida en utredning ska inledas. Anmälningar blir även underlag vid tillsynsbesök vid behandlingshem.
Brukarrådet i Värmland startades 2010 och är en ideell organisation – med representanter från bl. a Länkarna, IOGT-NTO och Verdandi – och samarbetar med Beroendecentrum i Karlstad.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjuka personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin ska utredas, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin stärkas,  uppmanar riksdagen till regeringen i ett tillkännagivande maj 2019.

Läs mer

Annonser