Norge storsatsar på gränskameror

Norska tullens försök med kameraövervakning vid Värmlandsgränsen har tredubblat beslagen av narkotika och alkohol. Nu ska kameror sättas upp vid alla farbara gränspassager mot Sverige.

– Vi får en annan överblick över vad som rör sig över våra gränsövergångar. Det har varit väldigt effektivt när det gäller att stoppa stora transporter av narkotika, alkohol och cigaretter, säger Morten Nystuen, chef för tullen i Kongsvinger, till SVT Värmland.

35-tullspadeFörsöket med övervakningskameror från Svinesund till Röjdåfors i norra Värmland har gett gott resultat. I grannlänet Hedmark har norska tullens beslag tredubblats, totalt över 400 kilo narkotika och 150 000 liter alkohol.

Vid kontrollplasten i Magnermoen, mittför Eda i Sverige, kan norsk tull följa skärmar med 24 utplacerade kameror längs gränsen. Systemet reagerar även för registreringsskyltar som tidigare varit inblandad i smuggelförsök.

Nu har Norge beslutat att placera ut kameror längs vägar hela gränsen till Sverige under nästa år. Till en investeringskostnad på drygt 140 miljoner svenska kronor. Dessutom vill regeringen ge tullen möjlighet att lagra bilderna i sex månader.
– Det skulle ge oss helt andra möjligheter till utredning och analys. Då skulle det bli omöjligt att smuggla något till Norge, säger en skrattande Morten Nystuen på tullen i Kongsvinger till SVT.

Annonser