Reklam för alkoglass fälld

Annonser utomhus i somras för alkoholisglassen ”N1ce Frozen Cocktail” fälls av Reklamombudmannens opinionsnämnd då de riktat sig till barn och ungdomar.

Flera har upprörts av utomhusreklamen för den alkoholhaltiga isglassen (5 procent) som i somras visades vid busshållplatser och torg i bland annat Uppsala med en känd DJ i bakgrunden. Det var marknadsföring för cocktails som bl a matkedjan MatHem säljer.

Men nämnden tycker annonserna utformats ”utan vederbörlig känsla för socialt ansvar” och kan uppfattas uppsökande och påträngande. Och kan uppfattas som delvis riktade till unga då det skett under försommaren när studentfester och skolavslutningar pågår, resonerar RO som enhälligt beslutade att fälla reklamen.

Glassen ”N1ce Frozen Cocktail” finns i olika drinksmaker, innehåller 5 procent alkohol, men klassas inre som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen, utan livsmedelslagen. MatHem har avböjt att yttra sig, men företaget N1CE säger att yttrande att reklamen inte riktar sig till barn, att alkoholhalten är angiven på annonsen och målgruppen var besökare till festivaler etc.

Regeringen har tillsatt en utredning där även alkohol i andra former (såsom fasta) också ska omfattas som alkoholdrycker.

Annonser