Flesta kommuner kuggas om ungas fritid

Över hälften av landets kommuner underkänns i UNF:s rankning om kommuners alkoholförebyggande arbete och satsningar på ungas fritid. Bästa ungdomskommun i år är Ludvika, enligt undersökningen.

B1229-UNFuteliv1minim.jpgEnkäten görs för femte året i rad. Ungdomens nykterhetsförbund har ställt frågor om ungas inflytande, nyktra mötesplatser, samarbete med föreningsliv och drogprevention vid högtider etc.

254 av landets 290 kommuner har i år svarat och får poäng mellan ett och fem, där tre krävs för att bli godkänd. Totalt fick 116 kommuner (46 procent) godkänt och 13 av dem väl godkänt (5 proc. med minst fyra poäng). Men hela 125 kommuner (54 proc.) fick underkänt i UNF:s rankning.
Bara 52 procent hade svarat att de har strategier och handlingsplaner för att öka ungas inflytande, 9 procent uppger att de inte genomför någon riktad insats för det.

Högst snitt får i år Ludvika (4,7 poäng) i Dalarna tätt följt av Umeå (4,6) och Örebro och Landskrona (båda 4,4) och Västerås och Borås (4,3). ”Ludvika får högsta betyg på nästan alla av rankingens frå­gor, i alltifrån ungdomars möjlighet att påverka beslut som fattas om deras fritid, till vad för insatser som görs för ett föreningsliv för ungdomar fritt från alkohol och andra droger”, står det i rapporten (pdf-fil, 43 sidor).

Lägst snitt får Ragunda i Jämtland (0,9 poäng), följt av småländska kommunerna Torsås och Aneby (1,1 resp. 1,2) och Smedjebacken, Lessebo och Munkfors (samtliga 1,3).

Sedan första kommunrankingen 2012 då bara en tredjedel fick godkänt, så har det i år alltså ökat nära hälften (46 proc.).

Max Johansson Foto: UNF
Max Johansson Foto: UNF

– Visst en positiv trend att fler kommuner får godkänt, men andelen som fått väl godkänt är färre än året före, mindre bra och det tyder på lägre kvalitet på insatserna, säger Max Johansson, vice ordförande i UNF, till Drugnews.

Studien har bara tagit med insatser som kommunen stöttar och kan ta ansvar för, inte aktiviteter som idrotts- och andra föreningar erbjuder på orten.

Bra fritid är en viktig skyddsfaktor mot alkohol och andra droger, konstaterar flera studier. Därför fortsätter ungdomsorganisationen att varje år ta fram rapporten.

Alkoholkonsumtionen har minskat senaste decenniet bland unga, och fler skolelever väljer nykterhet. Även om internet-vanor, allmänna hälsotrender och ökad medvet om alkoholens risker kan spela in, så är även kommuners eldsjälar och satsningar viktiga på lokala planet. Meningsfull fritid och att känna delaktighet är viktigt för unga och kan förebygga riskfyllda debuter, menar UNF.

•Har rapporten någon effekt på kommunerna?
– Ja, det är alltid några som höra av sig varje år och frågar vad de kan göra för att komma högre i ranking, säger Max Johansson.

Och UNF ger fyra rekommendationer till kommunerna för att erbjuda unga en bättre fritid:
• ”Se till att det finns fritidgårdar öppna sent på kvällar och under helger.
Ge unga reellt inflytande över sin egen fritid.
Satsa på extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa minderårigas möjlighet att få tag i alkohol.
Gör en rejäl översyn av ungas uteliv och lova unga en lägstanivå i alla kommuner.”

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser