Inget högkostnadsskydd för Sativex

MS-patienter som använder cannabisbaserade läkemedlet Sativex får inget högkostnadsskydd för det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

Sativex sprayas under tungan
Sativex sprayas under tungan

Sativex är en munspray för att lindra symtom som spasmer och kramper hos vuxna patienter med kroniska sjukdomen multiple skleros. Ryckningarna beror på avsaknad av hämmande signaler från hjärnan och drabbar omkring 60 procent av ms-patienter.

Sativex som innehåller cannabis godkändes i december 2011 av Läkemedelsverket, och kan ges ms-patienter mot dessa spasmer då ingen annan behandling fungerat. Men osäkerhet av effekten och den höga kostnaden i relation till nyttan gör att TLV bedömer att Sativex inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Myndigheten anser också att det finns brister i företagets studier som gör osäkerhet kring resultaten stor.

Substansen i läkemedlet är i andra länder även godkänd för behandling av andra tillstånd, exempelvis i Kanada för lindra smärta vid avancerad cancer, skriver Läkemedelsvärlden.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser