Inget högkostnadsskydd för Sativex

MS-patienter som använder cannabisbaserade läkemedlet Sativex får inget högkostnadsskydd för det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

Sativex sprayas under tungan
Sativex sprayas under tungan

Sativex är en munspray för att lindra symtom som spasmer och kramper hos vuxna patienter med kroniska sjukdomen multiple skleros. Ryckningarna beror på avsaknad av hämmande signaler från hjärnan och drabbar omkring 60 procent av ms-patienter.

Sativex som innehåller cannabis godkändes i december 2011 av Läkemedelsverket, och kan ges ms-patienter mot dessa spasmer då ingen annan behandling fungerat. Men osäkerhet av effekten och den höga kostnaden i relation till nyttan gör att TLV bedömer att Sativex inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Myndigheten anser också att det finns brister i företagets studier som gör osäkerhet kring resultaten stor.

Substansen i läkemedlet är i andra länder även godkänd för behandling av andra tillstånd, exempelvis i Kanada för lindra smärta vid avancerad cancer, skriver Läkemedelsvärlden.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser