Klart för medicinsk cannabis i Danmark

KÖPENHAMN Kroniskt sjuka patienter kan från januari 2018 få recept för att röka cannabis i medicinskt syfte. Det blir ett fyraårigt försök efter en bred politiskt överenskommelse.

Omkring 1500 danska utvalda patienter väntas ingå i försöket där läkare får skriva ut drogen på försök. Det till personer som dras med bl a multiple skleros, ryggmärgsskador, kroniska smärtor när annan behandling inte fungerat, samt cancerpatienter med biverkningar som illamående och kräkningar av cellgiftbehandling.

Detta efter en bred politisk uppgörelse för försöket, som Drugnews berättade om nyligen. Målet är att patienter som idag självmedicinerar illegala substanser framöver ska kunna behandlas under kontrollerade former, meddelar hälsodepartementet. Flera danska läkare förskriver redan cannabis i oberedd form till patienter, trots myndigheter inte tillåtit det.

Hälsominister Sophie Löhde
Hälsominister Sophie Löhde

– Det är viktigt för mig som hälsominister att patientsäkerheten är i sin ordning. Och jag är till freds med att vi nu har en ordning där utvalda patientgrupper under försvarbara ramar kan få läkarordinerad medicinsk cannabis, samtidigt med att vi bidrar till forskning på området, säger hälso- och äldreminister Sophie Løhde (Venstre) i en skriftlig kommentar rapporterar Ritzau.
Efter försöket ska en utvärdering göras och politikerna ta ställning till om en eventuell fortsättning.

Det är ännu inte klart var cannabisen ska köpas till försöket. Men för danska bönder är det givet: ingen import, utan dansk cannabis till danska patienter.
Vi måste en gång för alla få alla möjligheter och risker analyserade, så vi kan ta reda på om vi i Danmark ska ha en cannabisindustri, som vi känner den från exempelvis Kanada, Israel och USA, säger Lars Hvidfeldt, vice ordförande för Landbrug & Fødevarer, till Ritzau.

Röka obearbetad cannabis i medicinskt syfte är tillåtet i bl a Kanada, flera delstater i USA, några EU-länder och förs diskussion om i fler länder. Däremot förekommer behandling med godkända cannabisbaserade läkemedel i många länder, även i Sverige för ms-patienter (munsprayen Sativex).

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser