Sydafrika: vinarbetarnas strejk slut

ROBERTSON Den över tre månader långa konflikten på Robertson Winerys i Sydafrika – som levererar till Sverige – är över. Ett treårigt avtal har ingåtts. Facket uppnådde inte krav på full ”levnadslön”, men betecknar ändå strejken som en framgång.

Vinarbetarna återvände i måndags till fabriken och vingårdar efter en 14 veckor lång strejk. Facket CSAAWU och företaget har enats om lönehöjningar på 8 procent i snitt, med högre satsning på e med lägst lön. Det blir retroaktiv lön från augusti och därtill en månadslön extra som bonus.

Men vinarbetarna – som tillhör Sydafrikas fattigaste och med dåliga arbetsförhållanden – lyckades inte uppnå målet en lön som går att leva på för familjen. De hade krävt 8 500 rand i minimilön (cirka 5 700 kronor), men företaget sade nej. En medellön blir nu istället 4 264 rand i månaden.

Lönerna höjs även framöver (även 2017 och 2018, enligt med konsumentprisindex) och förhandlingar om arbetsvillkoren ska fortsätta. Och företaget släpper ”disciplinära åtgärder” mot 16 arbetare som hade varslats.
Facket anser att avtalet är en framgång, sporrar anställda i andra vinföretag och nya medlemmar har strömmat till under konflikten.

”Vinindustrin kommer aldrig vara densamma. Regeringen har tvingats utreda slaverivillkoren som råder på gårdarna och i industrin”, skriver facket i ett pressmeddelande och fortsätter: ”Alla vinkällare kommer nu möta militant klasskamp mot samma villkor som vi upplevt på Robertson Winery”.

Strejken inleddes i augusti och rönte uppmärksamhet sedan SVT Uppdrag Granskning visat reportage om de usla arbetsvillkoren på vinfabriker och odlingar i Sydafrika. Och Systembolaget kritiserades för att fortsätta sälja Robertson Winerys viner under konflikten. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) sade i en uppmärksammad intervju till Drugnews att han börjat köpbojkotta vinerna under konflikten.

Annonser