Rökning dödar snart 8 miljoner per år

[Uppdat] GENÈVE Tobaksrökning kostar den globala ekonomin över 1000 miljarder dollar per år och kommer kräva uppåt åtta miljoner dödsfall år 2030. En tredjedel fler än idag. Det visar en ny studie.

Kostnaderna för världens länders hälsovård och produktionsbortfall av rökning är idag cirka 9000 miljarder kronor årligen, vilket är betydligt högre än intäkterna av tobaksskatter (cirka 269 miljoner dollar 2013-2014).
Det visar en ny studie av Världshälsoorganisationen och amerikanska National Cancer Institute som publiceras under tisdagen, rapporterar Reuters.

Även utvecklingen av dödsfall till följd av rökning fortsätter öka oroväckande om inte utvecklingen bryts.
”Antalet tobaksrelaterade dödsfall beräknas att öka från ungefär 6 miljoner döda per år till ungefär 8 miljoner årligen 2030. Mer än 80 procent av dem i låg- och medelinkomstländer”, enligt den 688-sidor långa rapporten.

Även om tobaksprevalens andelsmässigt börjat minska globalt, så stiger antalet rökare, särskilt i utvecklingsländer. Globalt finns idag cirka 1,1 miljarder rökare över 15 år, varav omkring 226 miljoner lever i fattigdom.

Hälsoexperter anger tobak som den enskilt största förebyggbara orsaken till dödsfall i världen och kostnaderna globalt väntas fortsätta öka om inte mer kraftfulla åtgärder sätts in.

”Regeringars rädsla för att tobakskontroll kan få en negativ ekonomisk effekt rättfärdigas inte av bevisen. Vetenskapen är tydlig; tiden för handling är nu”, står det i rapporten som granskats i förväg av över 70 vetenskapliga experter.

Världens regeringar lade mindre än en miljard dollar åren 2013-2014 på tobakskontroll, enligt en beräkning av WHO. Fast tobakskontroll kan spara miljoner liv och miljarder i utgifter.

Effektiva riktlinjer mot rökning är exempelvis höga skatter och pris på cigaretter, heltäckande tobakspolitik, förbud mot tobaksbolagens marknadsföring och tydliga varningsbilder på paketen.

Australien har gått i bräschen för striktare tobaksregler med bl a neutrala paket utan loggor och med tydliga stora hälsovarningar, vilket tobaksindustrin försökt stoppa i olika processer. Men flera andra länder är på väg att följa efter och i EU är stora varningsbilder på tobakspaket redan på väg.

Sverige har lägst andel dagligrökare i EU, enligt en sammanställning av Eurostat. Endast 9,8 procent av svenskar över 15 år uppger att de röker dagligen, medan snittet i unionen är 19,2 procent. Flest rökare har Bulgarien med 28,2 procent, rapporterar Europaportalen.

• NIH-WHO-rapporten ”The Economics of Tobacco and Tobacco Control”(pdf-fil, 688 sidor).

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser