Förändrad drogmarknad – näthandel ökar

Drogmarknaden i Sverige är i förändring – mer säljs via internet, narkotikaklassade läkemedel och fentanyl-varianter vanligare med fler dödsfall som följd. Men cannabis ännu mest spridda illegala drog, enligt en ny rapport från polisen och tullen.

Antalet nya russubstanser ökar och säljs och marknadsförs ofta på nätet. När de klassas och förbjuds ändrar kemister några molekyler och de kan lagligt fortsätta säljas igen.

En illegal näthandel på sajter utomlands och på krypterade Darknet med digital betalningsvaluta som bitcoins har ökat. Där finns syntetiska droger som MT-45 och fentanyl-varianter (syntetisk opioid starkare än heroin) som är mycket starka.

Nätdroger når lättare unga i hela landet, men köparen vet inte säkert vad beställningen innehåller.
– Att ta det är som att spela rysk roulette. Substanserna är mycket potenta och svårdoserade, säger Stewe Alm, narkotikaexpert på polisens nationella operativa avdelning, Noa, i ett pressmeddelande.

Han varnar för att ett hundratal unga personer avlidit direkt eller indirekt efter att handlat och överdoserat droger via internet senare år. Och den ökade näthandeln kan leda till fler dödsfall. Näthandeln har ökat tillgänglighet på droger och når nya sociala grupper i hela landet.

Polisen och tullen gör allt fler beslag av läkemedel och droger som skickas via vanliga post- och budfirmor. Enligt tullen så är adressaterna ofta 20-30 år, men finns såväl yngre som äldre mottagare.
Däremot har handel den syntetiska cannabinioid-blandningen Spice minskat sedan förgiftningslarmen 2014, då flera medvetslösa unga fördes till sjukhus. Effekter var slumpartade, livsfarliga och nätdrogen fick dåligt rykte.

Även om narkotikabeslag i post- och paketflödet ökat mycket senare år, så är det ofta mindre mängder i försändelserna. De stora mängderna tas i trafikflödet.

Lars Hansson, tullen. Foto: Drugnews

Växtbaserad cannabis är fortfarande vanligaste olagliga drogen i landet. Även om fler inhemska odlingar upptäckts, så är de ofta mindre. Det mest smugglas in över gränsen.

– Sverige är inte självförsörjande på cannabis, som ibland påstås. Och genom produktutveckling så har det blivit starkare, i beslag har vi hittat THC-halter uppåt 34 procent, Lars Hansson, tullverkets nationella narkotikaspecialist, till Drugnews.
– Mycket oroande att många ungas attityder till droger, särskilt cannabis, blivit mer tillåtande, tilläger han.

Cannabisbeslagen fortsatte öka 2016, tullen gjorde flera beslag på hundratals kilo i lastbilar.

Tullverket gör också fler beslag av narkotikaklassade läkemedel (bl a tramadol, buprenorfin och bensodiazepiner) och dopingmedel. Men tullen måste bli bättre på att hitta fentanyler och heroin i trafikflödet, enligt Lars Hansson.

 

• Graf ur Polis-tull-rapporten, beslag 2015:

 

Lägesbild

Enligt rapporten Drogsituationen – lägesbild i Sverige 2013 – 2016 (pdf-fil, 52 sidor):
– cannabis ofta central roll i lokala kriminella nätverk och ”förekomsten av narkotika påverkar vidare den upplevda tryggheten i lokalsamhällen”.

– narkotikarelaterade dödligheten i Sverige relativt hög i EU. Individerna som överdoser är yngre och fler dödsfall kan kopplas till nya substanser (NPS) köpta på nätet.

– narkotikaklassade läkemedel från legal medicinsk användning (exempelvis av buprenorfin) avleds ofta till missbruksmarknaden. Enligt polisen så börjar unga personer sitt opiatmissbruk med olika lagliga läkemedel. Tullen gör dock även beslag av buprenorfin som smugglats från Frankrike.

Amfetamin fortfarande tredje mest vanligaste illegala drog i landet. Kokain fortsätter ökar från låg nivå, medan tillgång på heroin är relativt liten (undantag Stockholm där ligor rear ut drogen).
Ecstasy och LSD ökar, medan tuggdrogen khat smugglas numer (efter att Holland och Storbritannien sist i EU stoppat växtdrogen) in i torkad form som är starkare, men mindre skrymmande.

Annonser