Samarbete med Serbien mot brott

Ett samarbetsavtal har undertecknats av Sverige och Serbiens regeringar för att underlätta bekämpande av gränsöverskridande organiserad brottslighet. Bland annat för att stoppa smuggling av narkotika och vapen från Balkan.

I tisdags undertecknade inrikesminister Anders Ygeman ett avtal med sin serbiske kollega Nebojša Stefanović om samarbete mellan ländernas brottsbekämpande myndigheter.

Det handlar bland annat om närmare polissamarbete med främst informationsutbyte för att stoppa exempelvis vapen (inklusive handgranater, ökat problem), narkotika (regionen ett viktigt transitområde), cyberbrott, penningtvätt och terrorism och människohandel.

– Vi måste stoppa vapensmugglingen. Det nya samarbetsavtalet kommer att ge polisen bättre möjligheter att stoppa inflödet av illegala vapen från Västra Balkan, säger Anders Ygeman i en kommentar.

Sverige och Serbien ska även erbjuda varandra utbyte av expertis och erfarenheter. Däremot omfattar avtalet inte rättsligt samarbete om exempelvis rättshjälp och utlämning.

Sverige har tidigare ingått liknande avtal på regeringsnivå med Kosovo, Kroatien och Bosnien och Hercegovina. Inom kort åker inrikesminister Ygeman även till Moldavien och Georgien för att skriva under polissamarbetsavtal.

Annonser