Viktigt upptäcka utsatta barn tidigt

Hur kan förskolepersonal uppmärksamma och agera när barn påverkas av föräldrars missbruk? Svåra men viktiga frågor som fokuserades på ett seminarium i Stockholm i samband med pågående uppmärksamhetsveckan ”Förskolan spelar roll”.

– Även en femåring kan släpa in sin fulla mamma från balkongen, berättade Elisabet Näsman, för att beskriva hur barn ofta får ta stort ansvar för missbrukande föräldrar.

Hon är seniorprofessor vid Uppsala universitet och gav konkreta beskrivningar till seminariedeltagarna där de flesta arbetar på förskolor.
Näsman gav exempel på hur barn beskriver föräldrar som missbrukar alkohol och andra droger, hur det påverkar barnen känslomässigt, mentalt och hur de ibland söker hjälp.

– Då är det viktigt att vi uppfattar barnens signaler och att förskolepersonal, släktingar och andra agerar. Därför är det så viktigt med tidig upptäckt, framhöll Näsman.

Hon fortsatte:
– Då finns det möjlighet att rehabilitera hela familjen.

Seminariedagen arrangerades av Blå Bandet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, IOGT-NTO:s Juniorförbund och studieförbundet NBV.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran är svajig. Idag beräknas minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård (enligt ny CAN/SKL-studie), troligen är de fler. Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser