Stöd till utsatta barn ska stärkas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram plan om hur stödet ska stärkas till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, funktionsnedsättningar eller våld.

Beslutet togs i torsdags och är del av regeringens ANDT-strategi, som även understryker behov skydda barn och unga från skadliga följder orsakade av andras missbruk.

– Vi behöver inte bara skydda barn och unga från eget bruk av till exempel narkotika eller alkohol, utan också skydda barn och unga från skadliga förhållanden som kan orsakas av andras beroende eller missbruk. Därför vill regeringen ta ett samlat grepp i den här frågan, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i en kommentar.

Socialstyrelsen ska ta fram en genomförandeplan till 1 juni i år med exempelvis planerade aktiviteter, väntade resultat och hur samverkan med andra aktörer kan ske.
Uppdraget i helhet gäller åren 2017-2020 och Socialstyrelsen får 3,8 miljoner kronor för det under 2017.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran är svajig. Idag beräknas minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård (enligt ny CAN/SKL-studie), troligen är de fler. Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

Läs mer

Annonser