Stöd till utsatta barn ska stärkas

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram plan om hur stödet ska stärkas till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, funktionsnedsättningar eller våld.

Beslutet togs i torsdags och är del av regeringens ANDT-strategi, som även understryker behov skydda barn och unga från skadliga följder orsakade av andras missbruk.

– Vi behöver inte bara skydda barn och unga från eget bruk av till exempel narkotika eller alkohol, utan också skydda barn och unga från skadliga förhållanden som kan orsakas av andras beroende eller missbruk. Därför vill regeringen ta ett samlat grepp i den här frågan, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i en kommentar.

Socialstyrelsen ska ta fram en genomförandeplan till 1 juni i år med exempelvis planerade aktiviteter, väntade resultat och hur samverkan med andra aktörer kan ske.
Uppdraget i helhet gäller åren 2017-2020 och Socialstyrelsen får 3,8 miljoner kronor för det under 2017.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser