Regeringen vill snabbutreda Naloxon

Regeringen vill efter att kritiserats för saktfärdighet ge Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att se till att motgiftet Naloxon mot överdoser blir tillgängligt i missbruksmiljöer för att rädda liv, rapporterar SVT.

En snabbutredning behövs anser folkhälsominister Gabriel Wikström (S). Myndigheterna ska dels se om frågan går lösa inom dagens regelverk (exempelvis med begränsade licenser), dels mer långsiktigt med ny lagstiftning.

När snabbutredningen ska vara klar och reglerna kan ändras är ännu oklart.
– Men min ambition är att vi så snabbt som möjligt ska hitta ett sätt att göra det möjligt att använda läkemedel som Naloxon som kan förhindra dödsfall hos missbrukare också i Sverige, säger Gabriel Wikström till SVT Nyheter.

Nyligen avslog Läkemedelsverket ansökningar om licens i Stockholm och Skåne för att dela ut nässprej med Naloxon mot opioidöverdoser. Verket anser den skulle vara effektiv – men läkemedelslagen tillåter inte att läkemedel förskrivs för utdelning till okända personer.

Idag är det bara ambulans och sjukvårdpersonal som får injicera Naloxon. Men försök med medlet som nässprej utomlands har varit framgångsrika där droganvändare, anhöriga, väktare och andra som rör sig i missbruksmiljöer utrustats med medlet och därmed ökat chansen att häva överdoser och förhindra dödsfall.

Riksdagens socialutskott är enigt och sätter press på regeringen att agera för Naloxon ska bli tillgängligt i svenska beroendevården. Och i december skrev företrädare för drogberoende, forskare, polis och narkotikapolitiska föreningar, som annars ofta har olika åsikter på området, ett upprop till regeringen om att prioritera ärendet.

Narkotikarelaterade dödsfall har ökat kraftigt i Sverige. Årligen dör över 800 människor i relaterade sjukdomar och cirka 70 procent av dem med någon opioid i kroppen.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Men en minskning noteras för 2016. Flera avlider i förgiftningar och överdoser av opioidläkemedel och nya substanser (ex. fentanyler). Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. Experter oeniga om statistik. Enligt Socialstyrelsen nya beräkningsmetoder så avled 909 person år 2016 av klassiska illegala droger och narkotikaklassade läkemedel, (Folkhälsomyndigheten redovisade 590 dödsfall till EMCDDA).

Regeringen uppdrog till Socialstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan för att vända utvecklingen. Lämnades i april 2017. Bl a Naloxon-projekt, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser prövas.

Läs mer

Annonser