Fyra stödlinjer får 16 miljoner

Regeringen har beslutat att för 2017 tilldela 16 miljoner kronor för drift och utveckling av Sluta röka-linjen, Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Resurserna ges till Stockholms läns sjukvårdsområde som sköter de rikstäckande telefon- och webbaserade stödlinjerna. Det innebär att de får en miljon kronor mer än året före.

– Undersökningar visar att 7 av 10 dagligrökare egentligen vill sluta. Samhället ska ge stöd och hjälp till den som vill förändra sina vanor eller avstå helt från alkohol, tobak eller spel. Det är positivt att fler hör av sig till stödlinjerna, och därför höjer vi också statens bidrag, säger folkhälsominister Gabriel Wikström i en kommentar.

Pengarna är avsedda bidra till bemanning av stödlinjerna, säkra kompetens vid rådgivningen och utveckla och marknadsföra tjänsterna till målgrupperna.

De fyra nationella stödlinjerna:

Stödlinjen för spelare och anhöriga
• 
Alkoholhjälpen
Sluta röka-linjen
Alkohollinjen

Annonser