Personalbrist i Kustbevakningen

Över var tionde tjänst i Kustbevakningen är inte tillsatt. Myndigheten varnar nu för att den inte har tillräckliga resurser för klara större operationer, såsom stora oljeutsläpp.

Enligt årsredovisningen som lämnades till regeringen förra veckan så framgår att bemanningen inom operativ verksamhet är särskilt kritisk och resurna otillräckliga.

– Det är en röd tråd som är kopplad till den svåra ekonomiska situation som myndigheten hade för några år sen. Vi ställde in aspirantutbildningarna 2009, 2010 och 2014 och nu ser man resultatet av det. Man försökte spara pengar men konsekvenserna dök upp under senare år, säger generaldirektör Lena Jönsson på Kustbevakningen till SVT.

År 2014 var ekonomiska obalansen 133 miljoner kronor och varsel lades, men kunde återtas efter att myndigheten tilldelats extra statligt anslag, (67 miljoner kronor, dvs hälften av vad som saknades).

Man har även haft stora pensionsavgångar. Totalt finns idag ett 80-tal vakanser, vilket är betydligt fler än i fjol. Men en vändning kan nu ses på personalsidan – 74 aspiranter har tagits in för utbildning 2015 och 2016, och ytterligare tjugotal nya ska anställas i år. Från 2018 räknar myndigheten med att vara i balans vad gäller personalstyrkan.

Men det saknas fortfarande medel för klara driften och den operativa verksamheten, meddelar Kustbevakningens pressavdelning till Drugnews.

Kustbevakningen har idag drygt 800 tjänster, varav cirka 525 är kustbevakare i fält. Men har alltså stora vakanser idag. Myndigheten ska förutom bevaka kust, luftrum och hav, även bistå exempelvis sjöräddning, polis, tull och EU:s Schengensamarbete vid operationer i exempelvis Medelhavet. Samt även göra nykterhetskontroll till sjöss och i hamnar.

Annonser