Elever flyttas från otrygg skola

På grund av otrygg skolmiljö, låga kunskapsresultat och svårigheter rekrytera behöriga lärare, men även droghandel i närheten, så ska 119 elever i årskurs 4 och 5 flyttas från Valstaskolan i Märsta, Sigtuna kommun.

Beslutet togs i torsdags kväll i barn- och ungdomsnämnden. Anledningen till flytten är delvis en otrygg skolmiljö och att skolan saknar en riktig skolgård och har få behöriga lärare åt eleverna.

Men personer som SVT Stockholm talat med i Valsta centrum talar även om att gäng stökar i området och säljer droger kring skolan. Och att det ska ha blivit värre senare tid.

– Visst har det funnits en problematik kring otrygghet i just det här området, men den främsta anledningen till att vi gör det här handlar om kunskapsresultaten och den här problematiken med obehöriga lärare och hög omsättning, säger Pernilla Bergqvist (L) som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden, till SVT.

Alla parter i nämnden (styrande såväl som opposition) står bakom beslutet. Det är nu sportlov i Sigtuna kommun, men arbetet påbörjas med att till april hitta alternativa skolor för de 119 yngsta mellanstadieeleverna på Valstaskolan. Elever som bor minst tre kilometer från sin nya skola kommer erbjudas skolskjuts, enligt kommunens hemsida.

Årskurs sex ska tills vidare integreras med skolans högstadiedel där andelen behöriga lärare är högre. På sikt till 2023 planerar Sigtuna kommun bygga en ny högstadieskola och två ytterligare grundskolor.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser