Forskare vill ha ”säkrare” cannabis

LONDON Cannabisbruk och relaterade problem ökar när drogen blivit potentare och samtidigt legaliseras eller avkriminaliseras i fler länder. Nu efterlyser forskare ”innovativa” åtgärder för att minska skadorna, såsom beskatta högre rushalter och inte röka den mixad med tobak.

Forskare vid King´s Collage och University College London konstaterar att cannabislagar liberaliseras globalt alltmer och att det kommer leda till mer rökande av drogen ”vare sig vi vill eller inte”. Exempelvis har drogen tillåtits för nöjesbruk i åtta delstater i USA och Kanada senare i år, dessutom liberalare regler i flera EU-länder.

– Det är därför viktigt att vi utforskar nya och innovativa sätt att minska skadorna. Forskningen har visat att cannabis med högre THC-halt är mer skadlig vid användning (när det gäller risk för beroende, psykoser och kognitiv försämring) än med lägre koncentration, summerar forskarna i en artikel i Lancet Psychiatry.

Även om en minoritet som prövar cannabis fastnar i beroende (för ungdomar och regelbundet rökare högre risk), så har cannabisrelaterade problem ökat kraftigt. Både i takt med att fler använder drogen, men också att sorterna blivit mycket russtarkare (högre THC). Däremot verkar sorter med hög halt av en annan cannabinoid, CBD, balansera och vara mindre skadlig.

Men globalt har cannabissorter blivit mycket starkare de senaste fyra decennierna. Såväl vanlig marijuana är oftare starkare än hasch och nya starkare sorter har tagits fram. Exempelvis ”skunk” – fyra gånger starkare än cannabis på 1970-talet – som nu helt dominerar brittiska cannabismarknaden, men även syntetiska ämnen, såsom Spice kan orsaka livsfarlig förgiftning.

I Storbritannien har antalet personer som sökt specialvård för cannabisrelaterade problem ökat 55 procent på åtta år. Även i flera andra länder ökar antalet vårdsökande.

Amir Englund. Foto: Drugnews

– Det kan vara en marknadsdriven orsak, som att tunga användare föredrar starkare varianter. Men vi har hört från kliniker som försöker uppmuntra människor att gå tillbaka till växtbaserade, mer traditionella cannabissorter, att deras patienter haft svårigheter att hitta dessa, säger svenska forskaren Amir Englund, som arbetar på King´s College och är huvudförfattare till artikeln, enligt Daily Mail.

Forskarna som gått genom flera studier menar att det behövs nya åtgärder för att minska skadorna. De pekar på olika sätt att försöka minska THC-styrkan och öka CBD-halter. Både genom att införa högre skatt på russtarkare sorter i länder där cannabis är tillåtet och riktlinjer för säkrare cannabis-användning, (liknande de gränser med enheter per vecka som finns för att minska riskbruk av alkohol).

Men även varnar för att blanda cannabis med tobak, vilket är vanligare i Europa än i Nordamerika. Tobaksrökning är ju hälsofarlig i sig, men det finns även studier på människor och möss som visar att cannabis kan bli mer beroendeframkallande om det mixas med tobak, enligt SVT.

• En amerikansk studie visar dock att inandas rök från en marijuanaanvändare i närheten är farligare än passiv tobaksrök. Åtminstone utifrån en studie på råttor vad gäller skador på blodkärl och ökad risk för följder som hjärtinfarkt och stroke. Återhämtningen tar tre gånger längre tid av passiv marijuanarök, skriver  Science Daily och Accent.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser