Skolor förebygger droger i Småland

Droganvändande uppges öka i yngre åldrar. Nu ska en gymnasieskola i Gislaved och polisen gemensamt uppmärksamma föräldrar kring problemet på stormöte i veckan.

– Föräldrar kan tänka att droger är sådant som andras barn håller på med, men inte ens egna. Vi ser på skolan att det inte är en viss grupp elever som använder droger, utan det är från olika program och olika samhällsklasser, säger Gunilla Davidsson, rektor på Gislaveds gymnasium till Värnamo Nyheter.

På skolan har man en tid arbetat mer aktivt för öka säkerhet och utbilda personal om drogkännetecken och upptäcka försäljning och bruk tidigt. Skolan har nära samarbete med polisen och socialen, men vill nu även få med föräldrarna.

På tisdag bjuds föräldrar in till ett informationsmöte för att vidareförmedla sina kunskaper.
– Vi vill få med dem på banan helt enkelt. Tanken är inte att sätta dit någon, utan att upptäcka problemen tidigare för att hjälpa ungdomarna, säger Nikolce Dojcinovski, säkerhetsansvarig på gymnasiet i Gislaved, till tidningen.

Polisen har i medborgarlöften med flera kommuner runt landet lovat öka förebyggande insatser mot narkotika bland ungdomar. Bland annat i småländska Vaggeryd och Värnamo, vilket Drugnews tidigare rapporterat om.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser