Bolivia tillåter fler kokaodlingar

LA PAZ Bolivias vänsterpresident Evo Morales har i veckan undertecknat en kontroversiell lag som tillåter nära en fördubbling av odlingsarealen för koka, råvara för kokain.

President Evo Morales. Foto: Drugnews

Morales som själv varit kokabonde och fortfarande leder en grupp kokaodlarföreningar i Chapare-regionen avfärdade varningar om att utökad areal kan driva på illegala narkotikahandeln, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Nya lagen som antogs i kongressen förra månaden och presidenten godkände i onsdags, medger att legala kokaarealen nu utökas från 12 000 hektar till 22 000 hektar.

Enligt en EU-studie skulle 14 700 hektar räcka för att tillgodose den idag legala efterfrågan på kokablad.

Bolivia lämnade tillfälligt FN:s narkotikakonvention – som förbjuder kokaodling – för några år sedan och återinträdde igen med undantag om kokan. Det förekommer en gammal traditionell att tugga koka eller dricka som te av rituella skäl, för att orka vistas på höga höjer och dämpa hunger, törst och smärta.

Det fattiga latinamerikanska landet är tredje största producent av koka efter Colombia och Peru. De två senare arbetar ihärdigt med att försöka minska odlingar för att bekämpa kokainhandeln.

Tidigare presidenten Jorge Quiroga anklagar Evo Morales att genom lagändringen ”dra internationell skam” över Bolivia då brottslighet riskerar att öka.

Annonser