Sömnhormon ökar kraftigt

Förskrivning av sömnhormonet melatonin – som ofta ges till personer med ADHD – ökade mellan 2015 och 2016 hela 40 procent. Störst var ökningen bland vuxna kvinnor, visar statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Hormonet melatonin finns naturligt i kroppen, men kan även ges som läkemedel. Det introducerades 2008 och har sedan ökat. Ifjol skrevs det ut till cirka 80 000 personer i landet (0,8 procent av befolkningen).

– Utvecklingen kan bero på flera saker. Till exempel diagnosticeras allt fler med adhd – ett tillstånd som ofta också innebär att man har problem med sömnen. Det har även blivit möjligt att skriva ut melatonin utan licens från Läkemedelsverket, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i en kommentar.

Men ökningen kan även bero på att det förskrivs melatonin istället för andra sömnmedel, flera av dem narkotikaklassade. Melatonin är vanligast bland pojkar 10-19 år, men största ökningen procentuellt (från 0,4 till 0,7 procent) har skett bland kvinnor i åldrarna 30 till 44 år.

Nya läkemedelsstatistiken visar även på socioekonomiska skillnader i förskrivning av smärtstillande mediciner, tydligast bland paracetamol (ex. Alvedon, Panodil) och naproxen, men även bland opioider.

Var fjärde kvinna med högst grundskola som utbildning hämtade ut sådana smärtstillande på recept minst en gång ifjol, jämfört med 15 procent av den som studerat vidare efter gymnasiet. Bland män var motsvarande andel drygt 15 procent jämfört med 10 procent.

Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga återspeglas också i läkemedelsstatistiken. En dubblering av antidepressiva bland 10-19 åringar på tio år, från cirka 1 till 2 procent bland pojkarna och 1,5 till 3,5 procent bland flickorna.

• Nära 6,5 miljoner personer – Cirka två av tre i befolkningen – hämtade ut minst ett läkemedel ifjol. Vanligast var Paracetamol, Omeprazol och Penicillin V. Länk till Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel.

Annonser