”Nolltolerans bästa preventiva narkotikapolitiken”

Jag är förvånad över att LUF:s ordförande Joar Forssell vill bryta ner en väl fungerande narkotikapolitik. Det skriver Rolf Bromme, liberal sjukvårdspolitiker, i debattartikel i Drugnews.

Det är med stor förvåning som jag, liberal sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting, har läst Joar Forssells artikel om drogpolitik på DN Debatt (26/3-2017). Joar Forssell har tidigare arbetat på Liberalernas landstingskansli och är nu ordförande i Liberala ungdomsförbundet.

Jag är förvånad över att han vill bryta ned den väl fungerande narkotikapolitiken i Sverige och ersätta den med en misslyckad narkotikapolitik som närmast liknar den amerikanska.

Men jag är ännu mer förvånad över att Joar Forssell vill bygga narkotikapolitiken på den ideologi man brukar kalla Harm Reduction – ett slags uppgiven vårdpolitik som helt missat det vi i Liberalerna alltid betonat. Nämligen primär prevention som det viktigaste i arbetet på att förhindra uppkomsten av narkotikaberoende och sociala och medicinska skador som en följd av narkotikamissbruk.

Primär prevention innebär att förhindra uppkomsten av ett sjukdomstillstånd. Nolltolerans är den enda kända metoden för detta inom narkotikapolitiken. Sekundär prevention – att tidigt upptäcka och stoppa begynnande missbruk – är också betydelsefullt i det förebyggande arbetet.

Men Joar Forssell tycks inte inse det heller. Hans tyngdpunkt i narkotikapolitiken har helt förskjutits till tertiär prevention – den del av narkomanvården som är dyrast för samhället och ger minsta möjligheter till framgångsrik behandling för dem som blivit narkotikaberoende. Tertiär innebär endast att behandla dem som redan har insjuknat.

Det är alltid bäst att förebygga. Det är också bra att ingripa tidigt, eftersom narkomani är en kronisk sjukdom. Väntar man tills sjukdomen har blivit manifest, blir resultatet sämst.

För mig som liberal sjukvårdspolitiker framstår Joar Forssells synsätt som den sämsta inriktningen på narkotikapolitiken och jag har ingen förståelse för den, även om man skulle kunna säga att det bara rör sig om ungdomlig stollighet.

av ROLF BROMME
Upplands Väsby, sjukvårdspolitiker (L) i Stockholms läns landsting

Annonser