Stark alkoholkultur i studentlivet

Alkoholnormen är utbredd under studenttiden. Nära sex av tio av studenter anser det finns traditioner där det är självklart att man ska dricka. Mer än var fjärde tror det blir svårare att passa in om man inte dricker alkohol, visar en undersökning från IQ.

För unga som kanske flyttar hemifrån första gången till annan ort, så kan studentlivet bli intensivt och riskabelt. Undersökningsföretaget Xtreme har på uppdrag av IQ-initiativet i en webbenkät frågat 6 806 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer i landet om synen på alkohol.

– Vi kan konstatera att det fortfarande finns en stark alkoholkultur på många universitet och högskolor och som påverkar många studenter negativt och även gör studentlivet exkluderande för många, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ som vill verka för en smartare attityd till alkohol.

Det märks särskilt för de som själva är engagerade i studentkårerna att alkoholnormen är utbredd. Medan 59 procent av samtliga tillfrågade studenter anser att alkoholtraditioner i studentlivet är starka och där det är naturligt att dricka, så tycker 71 procent av de engagerade i kårverksamhet det.

Även när det gäller negativa följder noteras det. Var femte (19 procent) svarar att de gjort sämre ifrån sig på föreläsning, tenta eller andra studiesammanhang efter att ha druckit dagen före. Bland engagerade i kårer eller nationer svarade 29 procent det.

Juan-Pablo Roa, vd IQ. Foto: Drugnews

– Alkoholen finns med i många sammanhang och de engagerade ska ordna aktiviteter åt de andra. Att komma bakfull till studierna har negativa effekter. Det är oacceptabelt att alkoholen spelar så stor roll vid insparkar och andra arrangemang under studietiden. Ett arbetsmiljöproblem som kårer och lärosäten borde ta större ansvar för, säger Juan-Pablo Roa till Drugnews.

Han tror att det slopade kårobligatoriet för studenter gjort att nationer kan lockas sälja mer alkohol för att förstärka sina intäkter.

Av de medverkande studenterna i enkäten, som gjordes i höstas, svarade 53 procent att alkohol har en framträdande roll vid introduktion av nya studenter, 72 procent vid studentpubar och 69 procent vid sittningar. Att alkoholnormen är stark bland studenter visar även att en majoritet (57 procent) av dem anser att alkohol i måttliga mängder fyller en positiv funktion i sociala sammanhang i studentlivet.

Juan-Pablo Roa på IQ tycker att studenthälsan bör få mer resurser och att riktade insatser behövs till de kårengagerade om risker med alkohol och uppmanas ordna bredare aktiviteter. Exempelvis att det går att spela brännboll utan kombinera det med ölhävning och införa dryckespaket till middagar med alkoholfritt eller bara ett glas vin.

• BÄSTA FESTEN/ Tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer har IQ bedrivet projektet Bästa Festen för att minska alkoholhetsen under studietiden. I höstas släpptes en bok med tips på metoder för kårer att minska fokus på alkohol vid arrangemangen. Avsikten är inte helnyktra tillställningar, man att minska alkoholens roll under exempelvis insparkar.

Annonser