HD: ej dömas dubbelt för narkotika

Den som använt en del av den narkotika som personen avslöjas med ska inte kunna dömas för både innehav och eget bruk. Den menar Högsta domstolen i en vägledande dom.

HD har prövat ett fall med en 23-årig man som i Kristianstad sommaren 2015 stoppades en natt av polis med 0,26 gram cannabis i fickan. Han var även påverkad av drogen och erkände brottet. Han hade även använt cannabis vid ett tillfälle några veckor senare.

Åklagaren ville få honom dömd för både eget bruk (ringa narkotikabrott) och innehav. Men både tingsrätt och hovrätt ansåg att han bara kunde dömas för ett av dessa och dömde honom för innehav av narkotika till 40 dagsböter.

Riksåklagaren ville få frågan prövad och nu har HD avgjort att mannen i linje med underrätternas utslag bara ska dömas för innehavet. ”Om gärningsmannens förfarande har omfattat både innehav och eget bruk av narkotika ska han eller hon alltså dömas för endast det straffbara innehavet”, skriver HD i domen.

Själva konsumtionen av narkotika kriminaliserades 1988, ett syfte var att tidigt kunna upptäcka och ingripa mot missbruk. Ett annat var att täppa till en lucka i lagen – att om någon blir bjuden på narkotika – utan att själv inneha den – gick det inte beivra.
HD hänvisar till att i motiven till lagen framhålls att ”det inte är berusningstillståndet som sådant som straffbeläggs utan all olovlig befattning med narkotika, inklusive tillförseln till människokroppen.”

Men alltså, man ska inte längre kunna dömas för både innehav och eget bruk av samma narkotika. Domen kommer nog påverka brottstatistiken framöver, så att personer som misstänks för innehav inte längre även lagförs för eget bruk.

Enligt SVT så misstänktes ifjol 22 615 personer för innehav och 31 744 för eget bruk av narkotika i landet.
– Antalet fall där personer ska straffas särskilt för att ha brukat narkotika kommer att minska i de här situationerna, det är självklart. Men hur många fall som kommer att läggas ner och skrivas av av polis och åklagare är svårt att säga, säger Katarina Sergi, justitiesekreterare på Högsta domstolen, till SVT.

Domen avidentifierad (pdf-fil 5 sidor).

Annonser