Marijuanabolag i USA hoppas på Sverige

POWAY Legaliseringsvågen av marijuana gör att USA:s största cannabisbolag letar nya marknader i Europa. Och även i Sverige, sedan medicinsk cannabis tillåts prövas.


Nyligen beviljade Läkemedelsverket licenser för tre patienter att pröva medin baserad på cannabis en tid för sina besvär. Tyskland har också beslutat att patienter med svåra smärtor ska kunna få hämta cannabis-medicin på apotek.

Utvecklingen i Europa följs noga av amerikanska cannabisbolag som söker nya marknader och vill utmana de få som finns i Europa (bl.a. i Holland och England).
– Vi jobbar redan på att bygga upp distributionen och inom ett par månader hoppas vi kunde sälja till kunder i Europa, säger Stuart Titus, läkare och vd för Medical Marijuana Inc, till Svenska Dagbladet/Näringsliv.

Företaget som ligger i Poway, när San Diego i Kalifornien, var först av cannabisbolagen att börsnoteras och är numer ett av landets största i branschen. Det säljer allt från oljor till tandkrämspasta gjort på hampa och även vaporiseringsteknik (alternativ rökutrustning).

Nu är Stuart Titus på väg till Europa för att leta kontakter och kunder, bland annat på en konferens om nya cannabisprodukter. Han och företaget är ”exalterade” över klartecken för medicinsk marijuana i offentliga sjukvårdssystemet i Tyskland som är en stor ekonomi. Även exempelvis Holland och Israel lockar.

SvD undrar hur han ser på Sverige?
– Det är absolut en intressant och möjlig marknad för oss. Jag har personligen inte varit där ännu, men min bild är att Sverige är progressivt och framme när det gäller forskning, svarar Titus.

Han tillstår att företaget lobbar hårt för att cannabis ska bli lagligt i fler länder och att bli godkänt på federal nivå i USA. Idag är det ett 30-tal delstater där som tillåter medicinsk marijuana och åtta delstater som tillåter det för nöjesbruk.

Invändningar om cannabis biverkningar och skadliga effekter bekymrar honom mindre.
– Cannabis användes redan på 1960- och 70-talet, så visst borde vi kunna se långsiktiga effekter vid det här laget. De positiva effekterna ser vi hela tiden, säger han till SvD.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser