Motgiftet nu möjligt skriva ut

Missbrukare som riskerar ta överdos av opiater som heroin kan framöver få Naloxon utskrivet av läkare i en förfylld spruta, enligt rapport till regeringen idag, fredag. Men den mer lättskötta nässprejen med motgiftet dröjer.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket fick i våras ett regeringsuppdrag att skyndsamt se över möjlighet att göra Naloxon tillgängligt för personer utanför vården för att försöka hejda kraftigt ökade narkotikarelaterade dödsfall, som till stor del kopplas till överdoser av opiater.

I mitten av maj godkändes en förfylld spruta med flera doser Naloxon (förpackning på engelska än så länge), som kan häva överdoser av opioider (som heroin, morfin och buprenorfin) för användning utanför sjukvården i Sverige. Och nu lämnas rapporten till regeringen.

– Det är nu klart och beslutat och en läkare får framöver förskriva sprutan med Naloxon till enskilda patienter som är i riskzonen för en överdos av opioider, säger Ingela Hägglund, enhetschef på Läkemedelsverket, till Drugnews.

Läkare ska samråda med närstående och ge information om hur behandlingen görs som ”egenvård med hjälp av någon annan”. Ungefär som anhöriga till diabetiker kan hjälpa till att ge insulin.

Naloxon-sprej inte godkänts i Europa än.

Det handlar alltså om en förfylld spruta (Prenoxad) som kan injiceras eller via en tillsats kan sprutas in via näsan. Men den mer smidiga nässprej som godkänts i USA och Kanada (Narcan-nässprej) är inte godkänd ännu i Europa och väntas godkännas först senare i vinter.

– Men nödvändigt att patienten och närstående får utbildning om hur läkemedlet används och tecken på överdos. Ringa 112, stanna kvar och ge andningsstöd och första hjälpen är också viktigt. Annars kan naloxonet, som går ur kroppen efter ett tag, bli en falsk trygghet, säger Ingela Hägglund på Läkemedelsverket.

Dagens regelverk tillåter inte utdelning av medicin till andra än patienter. Men i en annan utredning – som ska vara klar till jul – undersöker de båda myndigheterna vilka lagändringar och utbildningar som behövs för att s.k. tredjepartsförskrivning kan bli möjlig. Detta för att göra Naloxon tillgängligt mer bredare, såsom till poliser, socialarbetare och andra personer som rör sig i missbruksmiljöer.

• Fotnot: Rapporten Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården (pdf-fil, 20 sidor).

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser