Danmark: cannabisodling för jobben skull

KÖPENHAMN Danmarks regering vill legalisera kommersiell cannabisodling för användning till ett medicinskt försök som redan är beslutat. Förhoppningen är att det även ska leda till fler arbetstillfällen.

I januari 2018 inleds ett fyraårigt försök i Danmark med att läkare får förskriva cannabis på recept till utvalda kroniska sjuka smärtpatienter för att röka i medicinskt syfte.

Men istället för att importera cannabis från exempelvis Holland, där kontrollerad odling redan sker, så överväger nu den danska borgerliga regeringen att föreslå kommersiell odling på hemmaplan.

Enligt danska TV2 och Politiken kan en majoritet nås i Folketinget med stöd av Dansk Folkeparti för förslaget. För tillåta cannabisodling krävs en lagändring, då det handlar om narkotikaklassad växt med rusämnet THC.

– Danskar ska få lov att producera medicinsk cannabis under den här fyraårsperioden, istället för att vi ska importera från utlandet. Det kan ge intäkter och skapa arbetstillfällen, säger Danmarks barn- och socialminister Mai Mercado (konservativ).

Danska jordbruksindustrins branschorgan Landbrug&Fødevarer välkomnar idén och menar att det kan finnas stor potential i cannabisproduktion och även exportmöjligheter.

Danska Läkarförbundet har varit skeptiskt till att patienter ska röka cannabis för att försöka lindra sina besvär.

Kommunfullmäktige i Köpenhamn röstade i vintras även för att ansöka om att pröva legal cannabisförsäljning för nöjesbruk i huvudstaden. Detta för att försöka slå undan benen för kriminella gäng. Ett liknande förslag tillbakavisades för några år sedan av dåvarande regeringen, där även skånska politiker protesterade.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag två godkända cannabisbaserade läkemedel, som drygt 100 patienter får, enligt SVT.
Sativex framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Och Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för öka aptit hos bl a hiv-patienter. Antal patienter som får Sativex har ökat till över 300 personer 2017 och för Marinol har ansökningar ökat till cirka 16 år 2018.

Intressant innehåll är THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktivt). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha. Läkemedelsverket hade 2018 beviljat 27 ansökningar för Bediol (baserat på cannabis-växtdelar) på licens.

I USA tillåter hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser