Högre tempo i IOGT-NTO:s sociala arbete

IOGT-NTO:s kongress har nu avslutats. En fråga som diskuterades på kongressen var IOGT-NTO:s sociala arbete, där medlemmar som är engagerade i rörelsens behandlingscenter Dagöholm motionerat om att utveckla det sociala arbetet och kamratstödet inom IOGT-NTO.


Förbundsstyrelsen var i grunden positiv, men en av motionärerna, Gunilla Granqvist, tyckte att det var risk att det skulle dröja innan det skulle hända något.
– Vi behöver mer verkstad. För Dagöholms räkning behöver vi snabba på det här, sa Gunilla Granqvist.
Med den argumentationen fick hon med sig kongressen och IOGT-NTO:s förbundsstyrelse har nu på sig till i januari 2018 att få fram en tidsplan och budget för utveckling av det sociala arbetet.

I den återkommande frågan om medlemslöftet landade kongressen i att behålla den nuvarande gränsen på drycker med högst 2,25 volymprocent alkohol. En relativt stor minoritet av kongressen vill dock sänka gränsen till 0,5 volymprocent.

En motion om att IOGT-NTO skulle arbeta för att det ska bli straffbart att ta hand om barn när man är berusad fick inget stöd av kongressen. Däremot beslutades att IOGT-NTO:s förbundsstyrelsen ska utreda hur föräldrar och andra vuxna kan förmås att ta ansvar för att inte uppträda alkoholpåverkade i barns närvaro.

Den stora diskussionsfrågan på kongressen var den interna organisationen där förbundsstyrelsen fick se en del modifieringar i det förslag de lagt fram. Bland annat ersattes den föreslagna inriktningen att ersätta dagens 21 distrikt med 6–8 regioner, med en mer öppen skrivning om att pröva förutsättningarna för att distrikt ska gå samman.

Annonser