Alkohol blir ingen valfråga

Frågan i seminariet var om alkoholen blir en valfråga 2018. Svaret var ett lakoniskt: nej.
– När det är stabilt, blir det inte någon riktigt debatt, konstaterade Håkan Leifman från CAN.

Efter en inledande utblick över förslag om liberaliseringar av alkoholpolitiken i Finland och Island konstaterade panelen att alkoholpolitiken står betydligt starkare i Sverige än i de andra nordiska länderna.

– Vi har ändå en samsyn. Folk respekterar monopolet, men ingen valfråga som avgör valet, sa den moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson, som är en av partiets ledamöter i Socialutskottet.

Däremot spådde hon att frågan om gårdsförsäljning skulle komma upp i valdebatten. ingen, kommer att komma upp i valet

Linda Engström från IOGT-NTO såg dock ett hot vid horisonten.

– De nyliberala krafterna är hotet. Det börjar med att några personer börjar. Det som är tråkigt att vi inte har en diskussion som är framåtsyftande, ingen diskussion om vilken politik vi skulle vilja se, sa Linda Engström.

LInda Engström
Linda Engström efterlyser visioner i alkoholdebatten.

Hon tog exempel från andra samhällsområden där tydliga visioner påverkat utvecklingen.

 

– Var är visionerna, IOGT-NTO kan stå för det, men varför kommer det inte från partierna? Var är nollvisionen – ingen ska dö av alkohol, sa Linda Engström.

Ewa-May Karlsson, centerpartistisk regionpolitiker och rapportör I EU:s regionkommitté konstaterade att någon nollvision knappast var aktuell och att det behövde ske en förändring i debatten.

– Alla vet hur skadligt tobak är. Det jag saknar i den svenska debatten är att vi måste påminnas oss om att alkohol ger skador och att alkoholpolitik är en viktig del i folkhälsoarbetet, sa Ewa-May Karlsson.

Annonser