Blå Bandets pris till Drugnews redaktör

Drugnews redaktör Sven Liljesson har fått Blå Bandets opinionsbildarutmärkelse under Almedalsveckan.


I Motiveringen skriver Blå bandet bland annat att Sven Liljesson under många år bevakat alkohol- och narkotikaområdet på ett initierat sätt. Vid många debatter, seminarier och konferenser har han ställt de tuffa frågor som många kanske tänkt, men inte kommit sig för att fråga.

Sven Liljesson
Sven Liljesson, Foto: Drugnews

– Jag ser priset lika mycket som ett erkännande om att Drugnews behövs för att bevaka angelägna områden som berör landets befolkning och ja, världen i stort, säger Sven Liljesson.
För Sven Liljesson är det viktigt att tala med olika sidor i drogdebatten för att spegla en ibland infekterad debatt.

– Drugnews vilar på restriktiv grund, men det är alltid det journalistisk intresset och sanningssökandet som styr. Är nyfiken och gillar gräva, säger Liljesson.

Blå Bandet startade i Sverige med tidningen 1883. Till minne av den första redaktören Oskar Eklund, delas denna utmärkelse ut till en duktig opinionsbildare vartannat år.

Annonser