S: ”Vi rör inte konsumtions-förbudet”

Socialdemokraterna tar alltmer över moderaternas paradgren brott och straff. Fler poliser, strängare straff, ingen uppluckrad narkotikapolitik. ”Vi tar inte bort konsumtionsförbudet, men måste satsa mer på missbruksvård”, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Han besökte i veckan Kris tält i Almedalen och utfrågades av Christer Renlid, redaktör på Vägen Ut, om bland annat kriminalpolitik och ”botemedel” mot ökad gängkriminalitet.

Statsrådet upprepar att socialdemokraterna vill ha fler 10 000 poliser, men även fler civilanställda inom polisen. Tanken är att polisen ska synas mer ute i samhället, lösa fler brott, klara fler utredningar.
Regeringen vill även ge andra verktyg mot brott, såsom höja ministraffet för vapenbrott och tvångsmedel med avlyssning.

– Men det behövs givetvis även förebyggande åtgärder för att hejda rekryteringen till gängen. Unga ska gå i skolan och komma i arbete, ungdomsarbetslösheten är idag den lägsta på länge. Samarbetet polis och kommuner måste bli bättre, folkrörelser och näringsliv bör vara med. Och det behövs mer pengar till socialtjänsten, säger Morgan Johansson.

Gängledarna ska inte kunna åka runt i lyxbilar, glänsa med guldkedjor och locka unga i organiserad kriminalitet, utan ledarna ska dömas.
Regeringen vill även se mer avhopparverksamhet och satsar 40 miljoner på ett brottsförebyggande program.
Justitiedepartementet tar nu även över ansvaret för våldsbejakande extremism och stoppa IS-krigare.

Sammantaget talar idag socialdemokraterna med inrikesminister Ygeman och justitieminister Johansson i spetsen, ivrigt påhejade av statsminister Löfven, mer om ökade insatser mot brottsligheten än moderaterna.

Och man möter ett växande stöd hos allmänheten för detta – men Johansson tror ändå inte att brott blir en stor valfråga nästa år. Utan snarare vården, omsorgen och jobben.

Vad gäller narkotikafrågan, så vill inte socialdemokraterna avkriminalisera droganvändning.
– Det rör vi inte. Vi kommer inte ändra den grundläggande narkotikapolitiken. Vi är noga med att säga att det är kriminellt att ägna sig åt narkotika – men om du gör det så ska du i första hand få hjälp, exempelvis kontraktsvård, inte hamna i fängelse, sa justitieminister till Drugnews efteråt.

Morgan Johansson träffar Krisa-medlemmar. Foto: Drugnews

Ungdomsförbund som LUF och CUF vill legalisera cannabis, men det ”tar vi lätt på, och det är heller inget som SSU driver”, enligt Johansson.

Han ser det som framgång att få svenska tonåringar prövar narkotika, trots att tillgängligheten ökat i en mer global värld. Och det finns ett stort stöd hos allmänheten för en restriktiv hållning till droger.

• Drugnews: Som folkhälsominister tidigare sa du att Sverige på tio år skulle kunna bli narkotikafritt. Hur gick det med det?
– Ja, det var i en intervju som jag sa att det var en målsättning att nå. Men tiden har ändrats – tillgång till narkotika har ökat, bland annat då gränsskyddet har minskat sedan vi gick med i EU.

– Därför måste vi öka förebyggande insatser för att få människor att säga nej till droger. Det är en framgång att inte fler unga testar cannabis. Och vi måste bli bättre på att störa den öppna narkotikahandeln, både med fler poliser och sätta upp fler kameror.

• Men narkotikadödligheten ökar oroande i Sverige?
– Ja, missbruksvården måste bli bättre, helt klart. Där behövs mer satsningar, men det är delvis ett annat problem. De som fastnar i beroende ska få hjälp och stöd, säger Morgan Johansson.

Sen skyndar han iväg för att flyga till Tallinn där ett ministermöte i EU om immigrationsproblemen väntar.

Annonser