RÅ överklagar narkotikadom

Riksåklagaren vill att en man som av Svea hovrätt dömts för grovt narkotikabrott istället ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott, en ny brottsrubricering som infördes i fjol. RÅ överklagar därför domen till Högsta domstolen.


Mannen dömdes i tingsrätten till sju års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Men hovrätten sänkte brottsrubriceringen och därmed straffet och mannen dömdes till 5 år och sex månaders fängelse. Mannen har haft en central och bestämmande roll i en verksamhet som i stor omfattning bedrivit organiserad handel med kokain och cannabis.

Det som gör att Riksåklagaren överklagar är att det behövs rättspraxis om var gränsen går för det nya brottet. I detta fall är det framförallt frågan om hur organiserad verksamheten behöver vara, men också kring mängden som krävs för ett synnerligen grovt narkotikabrott. Som skäl för varför Högsta domstolen ska ta upp ärendet hänvisar riksåklagaren till att det förekommer många narkotikafall i svenska domstolar och att det finns en osäkerhet om hur olika omständigheter i ett falla ska tolkas och tillämpas när det gäller gränsen mellan grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott.

Det var i juli 2016 som polisen slog till mot en korvkiosk i Spånga och två bostäder. Vid insatsen beslagtogs nästan ett kilo kokain och en del cannabis. Dessutom beslagtogs stora summor pengar.

 

Annonser