Susanne ska leda Blå Bandet

Vid Blå Bandets rikskonferens i helgen valdes Susanne Hedman Jensen från Uppsala till ny förbundsordförande. Nykterhetsorganisationen på kristen grund beslutade även att ha två medlemslöften, ett utan lova nykterhet med ”Guds hjälp”.


Årsmötets ombud som samlats på rörelsens folkhögskola Helliden i Tidaholm slog fast att den ordning som prövats i två år nu ska permanentas med att nya medlemmar får välja mellan två löften.

Antingen det hittillsvarande om att ”med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger…” eller ett mer profant: ”lovar att inte använda alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”.

Ungdomsförbundet ville bara ha kvar det nya andra löftet, men en majoritet vid årsmötet ställde sig bakom förbundsstyrelsens linje om två medlemslöften. Ingen reserverade sig.

– Skönt att vi kan lägga den här frågan bakom oss, som diskuterats i flera år. Vi står kvar på kristen grund, men vill vara en folkrörelse i tiden och ge valfrihet för de nya medlemmar som upplevt det tidigare enda löftet som hinder, säger Susanne Hedman Jensen till Drugnews.

Hon valdes till ny förbundsordförande i Blå Bandet efter Lasse Reuterberg som avböjt omval och ska arbeta lokalt i föreningen, som projektledare och invaldes även i folkhögskolan Hellidens styrelse.

Susanne Hedman Jensen fyller inom kort 47 år och växte upp i Börje-Åkerby på landsbygden utanför Uppsala. Där gick hon i tonåren med i ungdomsförbundet som ordnade idrottsträffar och läger ”och jag har alltid varit nykter”.

Hon har varit förbundskassör i Blå Bandet innan hon nu valdes till ordförande för kommande två år.
– Jag ska fortsätta arbeta för att engagera människor för personlig nykterhet, byggt på solidaritet och jämställdhet. Det blir jättespännande och jag brinner för de här frågorna, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt att vi är en tydlig opinionsbildare och synliggör vår lokala verksamhet med socialt förebyggande arbete, hjälpa flyktingar, aktiviteter i våra anläggningar, folkhögskola och fjällgårdar, och kampanjer för nykter midsommar och att lyssna till barnen.

Hon vill även ”utan pekpinnar” inleda dialog om alkoholens roll i olika samfund, den tidigare traditionellt restriktiva hållningen bland kyrkoaktiva är inte självklar längre.

Susanne Hedman Jensen arbetar idag som kanslichef och kyrkogårdschef vid Svenska Kyrkan i Märsta. Där har kyrkan en drogfri policy och tillåter inte alkohol i verksamheten och nattvardsvinet är utbytt till alkoholfritt.
– Det är bra. Fler alkoholfria mötesplatser behövs i samhället och är solidaritet i praktiken, säger hon.

Hon är glad över att fler ungdomar i landet väljer nykterhet eller dricker mindre än tidigare generationer, men oroas över trenden att äldre dricker mer än förr, särskilt äldre kvinnor.

• Vad vill du mer att Blå Bandet ska driva framöver?
– På alkoholområdet gäller det att värna Systembolagets monopol. Om exempelvis gårdsförsäljning av vin och öl tillåts skulle det lätt kunna bli direktförsäljning från små alkoholfabriker, istället för den landsbygdsromantik de ofta talar om.

Hon vill även att förbundet mer lyfter narkotikafrågan, sätter sig in i ämnet och tar debatten med drogförespråkare. Tongångar om att liberalisera och tillåta ”medicinsk marijuana” ser hon mer som sätt att försöka öppna upp för legalisering fullt ut.

I dagarna har hon nu fullt upp i jobbet i Märsta med att förbereda för kyrkovalet i biblioteket nästa månad. När hon annars får tid över, så smiter hon iväg till kolonilotten i Uppsala eller till sommarstugan på en ö i Gästrikland.
– Jag gillar att hålla på med odling och vara i naturen, berättar Susanne Hedman Jensen, ny ordförande i Blå Bandet, för Drugnews.

Vid rikskonferensen i Tidaholm så tilldelades makarna Anna Hall Gustafsson och Staffan Gustafsson från Tibro Blå Bandets främsta utmärkelse, Francis Murphy-plaketten, för ”hängivet och framgångsrikt arbete” för förbundet.

• Fotnot: Blå Bandet bildades på 1870-talet i USA av Francis Murphy, en alkoholiserad krögare som efter en fängelsevistelse blev kristen och startade väckelsekampanjer för personlig nykterhet. Ett blått band som nämns i Moseboken blev kännetecken. I Sverige startades tidningen Blå Bandet 1883 av Oskar Eklund och första föreningen bildades i Göteborg året därpå. På 1950-talet hade rörelsen uppåt 100 000 medlemmar, idag runt 8000 medlemmar. Blå Bandet och Sveriges Blåbandsförbund är medlemmar av Internationella Blå Korset som har medlemsorganisationer i 41 länder.

Annonser