Skolelever på värstinglista i Oslo

OSLO Inför skolstarten i höst har polisen i Oslo sammanställt en ”värstinglista” med nära 40 namn på elever under 18 år som påstås kan knytas till våld och narkotika. Listan bekräftas av polisinspektör Janne Birgitta Stømner för Dagsavisen.

– Det är riktigt att vi utarbetat en översikt på mellan 30-40 ungdomar under 18 år, som är registrerade för minst fyra lagöverträdelser, säger hon till tidningen.

Men vid ett möte häromdagen om unga återfallsförbrytare framkom att antalet utpekade elever kan vara uppåt 60 elever i norska huvudstaden.

Stømner leder en grupp i Oslos polisdistrikt som arbetar med förebyggande insatser.
– Det är första gången vi gör en sådan översikt. Bakgrunden är att vi ser att antalet unga under 18 år som återkommer ökar, förklarar hon.

Samtliga gymnasieskolor i Oslo ska nu få en egen kontakt hos polis.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser