Hon är ny chef på Giftinformationscentralen

Ny chef på Giftinformationscentralen blir Luisa Becedes, som tidigare varit enhetschef på Läkemedelsverket.

– Giftinformationscentralen har en viktig samhällsfunktion, inte minst som informationskälla för allmänheten och vårdpersonal, vilket gör jobbet betydelsefullt. Så det är med spänning och ödmjukhet jag tar på mig uppdraget som Giftinformationscentralens enhetschef, säger hon i ett pressmeddelande.

Luisa Becedes tillträdde tjänsten som chef 1 september och efterträder Maja Marklund som blir ny direktör för verksamhetsområdet Användning på Läkemedelsverket.

Giftinformationscentralens (GIC) huvuduppgift är att via telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika akuta förgiftningar. Och är även komplement till sjukvården. Via webben finns även information och råd om kemiska produkter, läkemedel och giftiga svampar, växter och djur.

Årligen får GIC cirka 90 000 samtal, de flesta om akuta förgiftningar.
Omkring 13 000 personer i Sverige läggs varje år in på sjukhus efter akuta förgiftningar, de flesta har överdoserat läkemedel. Cirka 1100 personer avlider årligen i akuta förgiftningar, dessutom tillkommer missbruksrelaterade dödsfall.

Giftinformationscentralen startades 1960, driftansvaret har sedan 2009 Läkemedelsverket. GIC har 37 anställda, varav sex läkare och 26 apotekare. Telefonrådgivningen via 010-456 7600 är bemannad dygnet runt av specialutbildade apotekare. Verksamheten är förlagd till Eugeniahemmet på Karolinska sjukhuset.

Annonser