Anställda på rättspsyk tog kokain – sparkas

Flera anställda på den rättspsykiatriska kliniken i Växjö får inte jobba kvar efter att på en privat fest använt droger som kokain och cannabis.


Klinikledningen fick reda på att det inträffat på en fest tidigare i september och kallade in utpekade personer för samtal.
– De har medgivit att de har intagits narkotiska preparat på ett eller annat vis, säger verksamhetschefen David Wirdelöv, till Kvälls-Posten.

Enligt kliniken rör det sig om extrapersonal som nu inte får fortsätta arbeta där. Wirdelöv ser allvarligt på uppgifterna då kliniken är högsäkerhetsklassad och händelsen är polisanmäld.

Personal som anställs vid rättspsykiatriska kliniken drogtestas, nu kan det testerna komma att utökas, enligt klinikchefen. Det arbetar idag 600 anställda där och 150 personer är intagna.

För fyra år sedan ökade problem med narkotika bland patienterna på kliniken i Växjö problem sedan privata mobiltelefoner tilläts igen efter en juridisk prövning. Nya rutiner skulle införas för att försvåra införseln av droger och regeringen föreslog i en promemoria att elektronisk kommunikation skulle kunna begränsas.

Annonser