X-Cons Stockholm satt i konkurs

Brottsförebyggande stödföreningen X-Cons Stockholms-avdelning försattes i torsdags i konkurs till följd av en skatteskuld. ”Bittert. De har tagit ett fungerande socialt företag ifrån oss”, säger ordförande Peter Söderlund till Drugnews.

På grund av obetalda skatter och avgifter på cirka 350 000 kronor beslutade Skatteverket att begära föreningen i konkurs i Stockholms tingsrätt.

Söderlund menar att ekonomiska problemen startade när Stockholms stads stiftelse Hotellhem sade upp kontraktet till en fastighet i Vinsta, Vällingby, 2014 där X-Cons hyrde 33 rum och bedrev stödboende för exkriminella och missbrukare.

Enligt staden skulle Trafikverket använda stället vid arbetet med Förbifart Stockholm. Innan dess hade X-Cons satsat och installerat kontorsmaskiner, kylskåp och ville satsa för fullt. Men Hotellhem uppgav för stadsdelarna att X-Cons inte hade rum längre vilket ströp verksamheten, enligt Söderlund.

– De ville vi skulle betala tomhyra utan gäster, så vi slutade betala efter ett tag. Vi betalar inte till maffian, säger en upprörd Peter Söderlund.

I somras stämde han i sin tur Stockholm stad och krävde 16,5 miljoner kronor i skadestånd för uteblivna intäkter då det inte gått att driva boende och verksamhet.
Saken är ännu inte avgjord, men socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) säger till SVT Stockholm att föreningen kompenserats för förlust av fastigheten i Vällingby med en nedskrivning av hyresskulden på nära 700 000 kronor.

X-Cons hade även hopp om andra lösningar för att klara betala skatteskulden. Bland annat avyttra en lokal i centrala Stockholm och sälja trädgårdsmöbler som föreningen designar och tillverkar.

– Men Skatteverket gav oss inte chansen genom att vänta, utan drev på konkursen. Staten och staden har tagit ett fungerande socialt företag ifrån oss, säger entreprenören Peter Söderlund.
På fredag ska han träffa konkursförvaltaren och undersöka om det går överklaga konkursen.

Peter Söderlund 2009. Foto: Bruce Clarke/Drugnews

Han beskriver hur en tidigare mycket livaktig förening strypts allt efter. Åren 2008-2009 bröt Stockholmsföreningen sig ur Kriminellas revansch i samhället efter inre konflikt, ändrade namn till X-Cons och byggde ett nätverk med 30-tal lokalföreningar i landet och 50-talet anställda i Stockholmsavdelningen.

De samarbetade med Kriminalvården och besökte fångar som skulle mucka och behövde stödboende och jobb, och hade flera andra projekt . Enligt Söderlund var X-Cons ett tag ”Europas största brottsförebyggande organisation”.

Med konkursen i Stockholm riskerar basen nu att försvinna och sänka hela rörelsen, idag finns bara några lokalföreningar kvar.
Men Söderlund ger inte upp.
– Behoven finns ju kvar. Folk vill ju sluta med droger och kriminalitet. Kanske startar vi en ny förening med våra tomma plastpåsar och börjar om igen, säger han till Drugnews.

Han idag har inga avoga känslor för Kris (som bedriver liknande verksamhet) – det finns utrymme för båda organisationerna, anser han.

Peter Söderlund är samtidigt aktiv i Miljöpartiet och vill försöka komma in i riksdagen nästa år och driva sociala frågor kring brott och missbruk.
– Det behövs mer förebyggande arbete och folkrörelser. Poliser, kriminalvård, socialtjänst och hela den industrin löser inte problemen, avslutar han.

• Fotnot: X-Cons tar till skillnad från Kris emot medlemmar som får utskrivet narkotikaklassade läkemedel som metadon och ADHD-mediciner.

Annonser