Fyra miljoner färre fyllor per år

Svenskarnas dryckesmönster har förändrats. Berusningsdrickandet har minskat efter 2004, särskilt bland personer under 30 år. Samtidigt dricker äldre mer än tidigare, framgår i ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Rapporten ”Trender i dryckesmönster – befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 2000-talet” (pdf-fil, 47 sidor) bygger på 18 000 telefonintervjuer årligen ur befolkning som gjorts sedan millennieskiftet.

Efter 2004 (toppår med högsta alkoholkonsumtion sedan tidigare införselkvoter fasats ut) märks att svenskar överlag har blivit försiktigare med alkohol. Antalet intensivkonsumtionstillfällen (att dricka motsvarande en flaska vin eller mer vid samma tillfälle) har minskat med hela fyra miljoner bland invånarna åren 2004-2016, (från 82 miljoner till 78 miljoner fyllor per år).

Särskilt är det de yngre som minskat intensivkonsumtionen.

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Drugnews

Att berusnings-drickandet minskar är särskilt positivt. Berusningsdrickande, särskilt bland yngre, riskerar att leda till problem i form av våld och olyckor och liknande. Detta märks på samhällsnivå. Socialstyrelsens patientregister visar exempelvis att akuta alkoholskador som alkoholförgiftning bland unga har sjunkit sedan 00-talets mitt, säger Ulf Guttormsson, chef för analys- och metodavdelningen på CAN, i en kommentar.

Men det finns stora skillnader i dryckesmönstren. Män dricker oftare och mer än kvinnor. De yngre dricker mer sällan, men mer rusinriktat, de dricker sig fulla var tredje gång de drick alkohol, jämfört med var tjugonde gång bland de äldre i gruppen 65-84 år.

Yngre dricker större volymer alkohol än äldre, men samtidigt dricker tonåringar idag mindre alkohol än tidigare och andelen helnyktra har ökat bland dem. Medan äldre tagit med sig sina mer tillåtande dryckesvanor upp i åren och det märks en tydlig ökning av andelen som druckit senaste månaden. Tre av fyra i äldsta gruppen hade druckit senaste 30 dagarna, jämfört med 62 procent år 2002.

Män dricker mer än kvinnor. I pensionsåldrarna så har konsumtionen gått upp, vilket förklaras av att äldre kvinnor dricker mer än tidigare generationer.

Något forskarna befarar kan få konsekvenser.
– Att konsumtionen ökar bland äldre kan ställa nya krav på både äldreomsorgen och beroendevården. Äldre konsumerar dessutom mer läkemedel, där vissa kan leda till allvarliga biverkningar i kombination med alkohol, säger Ulf Guttormsson

I CAN-rapporten framgår även att svenskar dricker mest alkohol under sommaren och i december. Konsumtionen under semestermånaden juli är 36 procent högre än under november då det dricks minst under året.

Även om dryckesmönstren blivit mer lika under åren vad gäller åldrar och kön, så finns alltså skillnader kvar. Det talas även ofta om att vi alltmer dricker alkohol som på kontinenten (mindre, men oftare). Men samtidigt ger undersökningen inget stöd för att vardagsdrickandet skulle ha blivit mera utbrett i Sverige sedan 00-talets mitt”, konstateras i rapportens sammanfattning.

Annonser