Nationell läkemedelslista på gång

Regeringen planerar lagförslag om ett nationellt register över patienters läkemedel nästa år för förhindra över- och felförskrivning. Tekniska anpassningen ska parallellt utredas vidare.

Idag kan patienter få utskrivet mediciner från flera håll utan att läkare samlat får överblick, vilket medför risker för patientsäkerheten. Dessutom kan personer gå runt och ”shoppa” narkotikaklassade mediciner hos olika läkare och få ut riskabelt stora mängder.

Regeringen har låtit utreda hur hälso- och sjukvårdspersonal bättre ska få överblick över vilka läkemedel som en patient får oavsett vem som skrivit ut dem. En sådan nationell läkemedelslista har efterfrågats av vården flera år för att förhindra missbruk och fel.

– I dag finns inte möjligheten att kunna se alla läkemedel som en patient har fått förskrivna. Det leder till att människor dör. En nationell läkemedelslista är helt klart en av de mest effektiva metoderna för att öka patientsäkerheten, säger social­minister Annika Strandhäll (S) till DN.

I torsdags beslutade regeringen att gå vidare med en sådan lista i två spår.

Dels förbereda en ny lag för riksdagsbehandling före nästa val. Dels en mer teknik del där E-hälsomyndigheten efter tidigare gjort en förstudie, nu ska planera tekniska anslutningar, webblösning och system för att kunna makulera recept oavsett vem som tidigare skrivit ut det. Och samverka med leverantörer, sjukvårdshuvudmän, apotek och myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senas 31 mars 2018.

Förra sommaren infördes system om att narkotikaklassade läkemedel och tillväxthormon framöver ska skrivas ut på digitala recept för att försvåra manipulation och förfalskning.

Annonser