Ljus för drogernas många offer

Ljusmanifestationer för att påminna om narkotikans många offer arrangeras i Allhelgonatid i landet. På Sergels torg samlades i onsdags ovanligt många i regnet, tände ljus och lyssnade på tal och härliga kören Gatans Röster.

Några hundra personer stannade till på väg hem när kören – med hemlösa, färgstarka, lite udda medlemmar kända från tv som Gatans kör när de leddes av operasångaren Richard Söderberg – sjöng stämningsfullt från en uppfällbar scen intill Plattan.

Det blev allt från Myrbergs ”Trettifyran”, Lennons ”Image all the People” och Cohens ”Halleluja” dirigerade av körledaren Markus Berglund till Magnus Helmers gitarrackompanjemang. De som samlats sjöng med och gungade i takt, skuldra mot skuldra, och höll kylan borta.

GATANS RÖSTER Kören medverkade på Sergels torg- Foto: Drugnews

Tv-serien innebar en positiv vändpunkt för flera kördeltagare och de flesta har fortsatt sjunga. De har fortsatt att träffas i Korskyrkan hos Ny Gemenskap och repeterar varje tisdag och har flera bokningar i höst.

– Det känns svårt att många vänner saknas, men jag tror på kärleken och morgondagen, sa körmedlemmen Irene Pettersson som läste dikt och tittade bort mot de tända ljusen.

Över 900 personer avled ifjol i Sverige i narkotikarelaterade dödsfall.
Landstingspolitikern Marit Normasdotter talade redan för tretton år sedan vid en ljusmanifestation på Sergels torg. Då hade hon året före lyckats bli drogfri efter långt amfetaminmissbruk och fängelsevistelser. Hon utbildade sig till socialarbetare och är nu fritidspolitiker för Vänsterpartiet.

NOLLVISION Marit Normasdotter, landstingspolitiker (V) efterlyser vision att  ingen ska dö i missbruk. Foto: Drugnews

– Jag trodde lite naivt att drogproblemen i samhället skulle minska. Men utvecklingen har gått åt fel håll, det är dags att införa en nollvision mot att dö i missbruk. Det skulle tvinga fram en handlingsplan. Vi måste ta nya tag – se över socialtjänst och beroendevård. Tillsammans kan vi göra skillnad, sa Marit Normasdotter och fick applåder.

Flera av hennes gamla vänner är borta – Natalie som dog i en överdos bara 26 år gammal, Uffe och mitt barns pappa Torgeir…
– Jag vill inte gå på fler begravningar. Och för varje ljus här för avlidna kan vi tända fem till för anhöriga och vänner omkring dem som drabbats.

Marit berättar senare för Drugnews att hon själv förr sprang kring Sergels torg och jagade narkotika och pengar. Ett anstaltsbesök av en Krisare när hon satt inne gav hopp om att ett liv utan droger var möjligt och ledde till en vändning för 14 år sedan.

Strax före mötet på Sergels torg anordnades ett seminarie på IOGT-NTO:s Klaragården där Sven-Olov Carlsson, projektledare för Prevent don’t promote, redogjorde för aktuella utmaningar i narkotikapolitiken – om ökade dödsfall, legalisering av cannabis i några länder och krav på avkriminalisering här hemma. Deltagarna gick sedan tillsammans till ljusmanifestationen, som hölls för 21:a året på Plattan vid Allhelgonatid.

Konferenciern  Sofia Modigh berättade att det restriktiva nätverket ”Folkrörelser mot droger”, som arrangerar manifestationen, nu vuxit till hela 36 föreningar (ex nykterhetsorganisationer, kyrkliga, drogpolitiska föreningar och anhörig- och klientrörelser).
Hon inbjöd som avrundning till tyst minut för att minnas narkotikans offer.

Videoklipp från Ljusmanifestationen:

Sergels torg, Allhelgona dagen. Sång o musik med Gatans Röster lyfte Ljusmanifestationen för minnas narkotikans offer. Många hade samlats i regnet, sjunga "Image all the people" (John Lennon) tillsammans i mörkret värmde.

Geplaatst door Drugnews.nu op woensdag 1 november 2017

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2017 avled 960 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 916 dödsfall).  Opioidläkemedel och nya substanser (ex. fentanyler) dominerar dödsfall i överdoser. Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar för 2017 en lägre siffra, 626 dödsfall, till EMCDDA).

Regeringen uppdrog till Socialstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan för att vända utvecklingen. Lämnades i april 2017. Bl a Naloxon-projekt, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser rekommenderas.

Läs mer

Annonser