Register för alkoholtillstånd delas upp

Från 1 november delas tillståndsregistret på Folkhälsomyndigheten upp i två och växlar namn till Alkoholregistret och Kunskapsprov. Orsaken är av mer teknisk natur.


– Uppdelningen görs för att handläggare i kommunerna och andra enklare ska få åtkomst till registren. Vid uppdateringar har exempelvis inte kunskapsprov samtidigt kunnat göras runt landet, vilket framöver nu blir möjligt, berättar Anna-Lena Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten, för Drugnews.

Myndigheten har tillsyn över att alkohollagen följs bland annat genom samla in uppgifter om serveringstillstånd, restaurangägare och tillhandahålla kunskapsprovet för serveringstillstånd.

Systemen har blivit allt större. Serveringstillstånden har ökat kraftigt senaste decenniet och uppgick ifjol till 12 735 (varav de flesta gällde rätt servera alla slags alkoholdrycker). Även tillverkare av alkohol har ökat såsom mikrobryggerier, vinodlare och lokala brännerier runt landet

Alkoholregistret blir nu ett nationellt register med uppgifter om serveringstillstånd, tillverkning och försäljning på restauranger. Kunskapsprov används för att visa att person som ansöker om serveringstillstånd har kunskap om alkohollagen.

Åtkomst till de båda systemen har endast registrerade användare.

Annonser