Där det finns en vilja, finns det lösningar

Vi har startat MammaNet eftersom vi vet att inte alla mammor får det stöd de har rätt till och behöver för att kunna bli bättre föräldrar. Krönika av Leena Haraké, kanslichef på KSAN. 

Efter diskussioner i åtta olika grupper, 43 kvinnor och 60 barn med syskon, tog vår rapport om “Mammakampen – från instinkt till insikt”, form under åren 2011-2014. Den kunde beskriva en ständigt pågående strid om brister, tolkningsföreträden, anfall och försvar, rädslor, sorger och kriser, oärlighet, otillräcklighet, hot, frivilligt tvång och tillkortakommanden.

En annan beskrivning vore om svår utsatthet på grund av mentalt och kunskapsmässigt underläge. Men – vi har valt att beskriva möjligheter till förbättringar på flera svåra områden som fortfarande idag leder till att många barn skiljs från sina föräldrar, syskonskaror splittras, placeringar havererar.

Respektfull, ärlig och öppen kommunikation underlättar ett långsiktigt och flexibelt samarbete som måste börja där den andra är. Det enkla är det svåra!

MammaNets hemsida

Att satsa på en mamma är att satsa på barnens hälsa och framtid. En enskild mamma kan knappast ändra på det som Socialstyrelsen, socialtjänsten och fackförbunden står handfallna inför idag! Nämligen att samhället är också en dålig förälder.

KSAN har sedan 1943 fokuserat på kvinnors situation, inte minst som mödrar. Det finns all anledning till omfattande utvecklingsarbete idag när det gäller förstärkt föräldrastöd även för familjer där riskbruk eller missbruk förekommer. Förebyggande och tidiga insatser efterfrågas — därav Mammanet!

Pilotverksamheten “Flera mammor – ett placerat barn” som nu tillgängliggörs i Mammanet, har bedrivits i en pågående verklighet där barn blir sjuka, mammors missbruk får ödesdigra konsekvenser, socialtjänsten krisar och familjehemmen kämpar för att upprätthålla en fungerande vardag. Inte sällan för överlevnad för ett litet barn.

Vi fortsätter att satsa på kvinnors rättigheter, välkomna till Mammanet! Där det finns en vilja, finns det lösningar.

Av

LEENA HARAKÈ
kanslichef på KSAN,
Kvinnoorganisationernas Samarbetsorgan i Alkohol- och Narkotikafrågor

Annonser