Vem blir påverkad när du dricker?

Alkoholkonsumtion är ingen privatfråga. Nära åtta av tio svenskar uppger att de påverkas negativt av andras drickande, enligt en ny IQ-undersökning.

Det är IQ-initiativet som låtit Sifo i oktober fråga 1 000 personer från 18 år och äldre om alkohol via en webbpanel. 79 procent uppgav att de drabbats negativt av andras drickande. Medan endast 42 procent svarar att deras drickande påverkar omgivningen negativt.

Det kan handla om allt från våld och övergrepp till känslor av otrygghet eller rädsla. Familjemedlemmar är troligen mest utsatta – i undersökningen svarar en av tre (35 proc.) att de drabbats av förälders drickande. Lite fler, 42 procent, har berörts negativt av partners alkoholkonsumtion och hela två av tre (67 proc.) av vänners drickande.

– Att fundera över hur och vem jag blir när jag dricker och hur det påverkar andra är jätteviktigt. Ett sätt att ta reda på det är att fråga personer i ens omgivning hur jag uppfattas när jag dricker alkohol och om det är något jag behöver ändra på, säger Anna Kervall, tf vd på IQ, i en kommentar. 

Inte bara närstående och arbetskamrater kan drabbas av passivt drickande, utan också okända medmänniskor på allmän plats, restauranger eller i trafik. Nära nio av tio (88 proc.) tror att det är vanligt att människor påverkas negativt av andras drickande.

Andra resultat av enkäten: hälften (51 proc.) uppger att andras alkoholkonsumtion har fått dem att känna sig kränkta. Sju av tio svarade att andras drickande fått dem känna sig otrygga, fler kvinnor än män (79 resp. 63 procent).

• Se IQ:s senaste film om hur andra påverkas.

Annonser