Alkohol i unga år ökar risk för leverskada

Även mindre mängder alkohol regelbundet i sena tonåren ökar risken för leversjukdomar senare i livet. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och pekar på att dagens gränser för ”säker konsumtion” kan behöva ses över.

Forskare har använt data från 43 296 unga svenska män som mönstrade för militärtjänstgöring 1969-1970 och följt upp och jämfört med uppgifter ur patient- och dödsorsaksregister om leverskador fram till år 2009.

Det visade sig att 383 av männen under åren hade utvecklat allvarliga leversjukdomar, även levercancer.

– Vi såg en klar dos-responseffekt som visade att hur mycket du dricker i de sena tonåren kan förutsäga risken för att utveckla allvarliga leversjukdomar senare i livet. Vi hittade ingen tröskeleffekt, utan risken ökade direkt då man gick från noll till ett lågt dagligt intag, säger Hannes Hagström, på avdelningen för klinisk epidemiologi, som har lett forskarstudien, till Svenska Dagbladet.

Foto: Drugnews

En styrka med studien – som publiceras i tidskriften Journal of Hepatology – är att de allra flesta unga män i landet ingick i mönstringen, däremot har inte kunnat följas upp om de senare i livet ändrade alkoholvanor.

I dag anses upp till 30 gram alkohol per dag vara en säker gräns för män i Sverige. Men bland de i studien som drabbades av allvarliga leversjukdomar hade två tredjedelar bara druckit upp till 10 gram alkohol om dagen. Och de flesta (336 av 383 personer i gruppen) hållit sig inom maxgränsen 30 gram till riskabel konsumtion, enligt dagens riktlinjer.

För de som drack 1,5 glas vin om dagen (cirka 20 gram) var risken för leverskada dubbelt så stor jämfört med de som inte alls drack alkohol. Och bland storkonsumenter som drack motsvarande fem glas vin per dag var risken femdubblad.

”Gränserna” för män kan därför behöva ses över och det bör även undersökas om liknande risker gäller för kvinnor – som ju inte ingick i studien – menar forskarna.
– Möjligen är dagens gränser för högt satta. 30 gram per dag känns mycket utifrån våra resultat, säger Hannes Hagström till SvD.

Ett standardglas vin (10-15 cl) innehåller cirka 12 gram ren alkohol (beroende på styrka), motsvarande 33 centiliter starköl eller en halvliter folköl, eller fyra centliter sprit, enligt Alkoholhjälpen.

Alkohol är främsta orsak till skrumplever och dödsfall i leversjukdomar. Enligt WHO avlider i världen 493 000 personer varje år orsakad av skrumplever.

• Fotnot: Studien Alcohol consumption in late adolescence is associated with an increased risk of severe liver disease later in life”.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser