Alkohol ökar risk för tidig demens

PARIS Alkoholmissbruk trefaldigar risken att drabbas av alla typer av demens och särskilt risk drabbas av sjukdomen tidigare i livet. Det visar en stor studie i Frankrike.

Forskarna följde drygt 57 300 fall av tidigt demens som upptäckts bland patienter på stora sjukhus i Frankrike mellan 2008 och 2013. Över hälften av dessa var relaterade till alkohol eller i kombination med diagnos av alkoholberoende.

– Sambandet mellan demens och alkoholmissbruk beror förmodligen på att alkohol leder till permanenta skador på hjärnans struktur och funktion, säger studiens huvudförfattare Michael Schwarzinger som forskar vid Translational Health Economics Network i Paris, rapporterar TT.

Demens är en vanlig sjukdom som påverkar fem till sju procent av personer över 60 år och är en ledande orsak till funktionshinder för äldre. Demens som drabbar personer som inte fyllt 65 år räknas som tidig.

Då alkoholmissbruk är en viktig riskfaktor vid uppkomst av alla slags demens, så anser forskarna att screening om alkohol bör vara en del av vanlig medicinsk vård.

• Studien Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a nationwide retrospective cohort study” publiceras i veckan i medicintidskriften The Lancet.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser