Mer narkotika på Stockholms krogar

Drogproblem har ökat på Stockholms krogar, visar en enkät bland kroganställda. Åtta av tio har sett narkotikapåverkade gäster senaste halvåret. Över hälften av personalen har själva erbjudits narkotika och deras egen droganvändning har ökat markant, jämfört med för tio år sedan.

Vanliga preparat som florerar är cannabis, kokain, ecstasy och narkotikaklassade läkemedel.

– En fredagskväll vet jag att de i köket brukar ta droger. Det är lite den där känslan att ”det här är ingenting”, det känns inte så dåligt liksom, berättar Vera som arbetar på krog där hälften av personalen håller på med droger, för Sveriges Radio.

Det är STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som kartlagt narkotikasituationen i krogmiljön. 665 anställda från cirka 160 krogar i huvudstaden har anonymt åren 2016-2017 besvarat en enkät – om sina och gästers narkotikaanvändning, samt några attitydfrågor.

Hela 78 procent av krogpersonalen uppger att det sett narkotikapåverkade gäster på sin arbetsplats senaste halvåret. När hälften har sett någon bli erbjuden narkotika och 43 procent har sett någon inta narkotika på stället.

Stad har gjort liknande studier två gånger tidigare, 2001 och 2007/2008. De höga siffrorna vid första mätningen följdes av riktade insatser och intervention genom projektet Krogar mot knark som ledde till att problemen minskade.

Samverkan mellan krogar och myndigheter, tydlig drogpolicy, utbildning av personal, och ökad polisiär närvaro och tillsyn hade effekt. Dessutom utbildades dörrvakter att stoppa drogpåverkade redan i entrén. Narkotika, våld och kriminalitet minskade, och det blev tryggare arbetsmiljö för kroganställda.

Johanna Gripenberg. Foto: Drugnews

Men ett decennium senare pekar de flesta siffrorna åt fel håll.
– Vi fick signaler från krogbranschen om att drogsituationen blivit värre och därför gjorde vi en ny studie. Den visar att det är dags att avsätta resurser och tillsammans ta krafttag mot knarket på krogen igen, säger Johanna Gripenberg, chef och forskare på STAD, till Drugnews.

I yngsta ålderskategorin kroganställda, 18-24 år, svarade vid första mätningen 2001 41 procent att de använt narkotika senaste året. År 2007 hade det sjunkit till 29 procent efter insatserna, men tio år senare uppger nu 47 procent att de använt narkotika senaste året.

– Det är de värsta siffror jag sett. Och tyvärr så är nog situationen lika oroande i krogmiljön på andra ställen i landet, säger hon.

Av svaren framgår också att färre kroganställda än tidigare skulle ringa polis om de såg drogpåverkade gäster. Men det finns även de som tycker att nolltolerans ska gälla mot narkotika i krogmiljön och att personal ska drogtestas.

• Varför ökar narkotikaproblemen på krogar igen, tror du?
– Det finns nog flera förklaringar. Narkotika har blivit mer lättillgänglig, attityderna har blivit mer liberala, krogprojektet bedrivs inte som tidigare, men även polisens närvaro har minskat i miljön efter omorganisationen, exempelvis har polisens krogsektion i Stockholm lagts ner, svarar hon.

Krogpersonal fortsätter att utbildas i ansvarsfull alkoholservering, men bara ett par gånger om året ordnas träffar i huvudstaden om narkotikaproblem och kännetecken numer. Projektet Krogar mot knark har inte tillräckliga medel längre, vare sig för samordnare i Stockholm eller nationellt. Ett tag fanns projektet i uppåt 50 städer i landet och exporterades även till Norge.

– Det är frustrerande när det finns en fungerande metod mot narkotikaproblem på krogar som inte används, förvaltas och utvecklas. Det behövs resurser. Nya krögare och anställda har tillkommit, det gäller att hålla det narkotikaförebyggande arbetet levande, säger Johanna Gripenberg.

• Fotnot: I Stockholm finns cirka 2 300 serveringsställen med alkoholrättighet. STADs uppföljande rapport ”Droger på krogen” kan laddas ner (pdf-fil, 48 sidor).

Annonser