Prata alkohol med barnen inför Valborg

Många unga gör sin alkoholdebut i Valborg. Bris ger fem tips för vuxna inför dialogen med sitt barn om bådas oro. Och i dagarna dimper IQ:s Tonårsparlören ner i brevlådan hos 109 000 vårdnadshavare.

Valborg är både en festlig tradition och en källa till oro för såväl föräldrar som unga. Det är många som gör sin alkoholdebut vid sådana helger. En oro finns bland både unga och vuxna där alkohol ofta är den gemensamma nämnaren.

– Vi vet att Valborg är en helg då många unga dricker för första gången. Det kan ofta handla om grupptryck, och en önskan om att passa in. Som vuxen är det viktigt att både våga fråga om alkohol och visa att du finns där oavsett vad som händer. Framför allt är det viktigt att prata med sitt barn utan att skuldbelägga, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, i en kommentar.

Dagar efter Valborg brukar unga kontakta Bris (Barnens rätt i samhället) för att tala om sådant som hänt. Det kan handla om att de druckit för mycket och gjort något de ångrar. Eller hamnat i konflikt med kompisar – eller i värsta fall utsatts för övergrepp.

Bris har samlat fem tips till vuxna för att underlätta samtal med barnen. (se intill).

Samtidigt landar IQ:s årliga Tonårsparlör hos vårdnadshavare som har 14-åringar därhemma. Den har information och råd om hur samtal mellan föräldrar och barnen kan underlättas om droger och andra svåra ämnen. Exempelvis ett kapitel om ”Hur pratar man om alkohol?”, ”Bjuda hemma?”, ”Köpa ut?”, ”Sociala medier” och ”Festivaler”.

– De flesta unga tycker det är bra att föräldrarna är tydliga och säger nej ibland, säger Karin Hagman, vd på Systembolagets dotterbolag IQ, till Drugnews.

Hon fortsätter:
– I samband med Valborg är det många unga som kommer i kontakt med alkohol och det måste man som förälder vara förberedd på. Att prata om alkohol, inte köpa ut och hjälpa sina barn med anledningar att säga nej till alkohol är jätteviktigt och något som de allra flesta tonåringar tycker är bra.

ur Tonårsparlören

En enkät som IQ låtit göra med drygt 500 ungdomar i åldrarna 14-17 år ger stöd för det. Nära nio av tio (87 procent) uppger att det är bra att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn. Och ännu fler (91 proc.) tycker det är bra att föräldrarna tar snacket om alkohol med sina barn.

Tre av fyra av de unga i undersökningen tror det är vanligt att ungdomar dricker alkohol vid Valborg. 87 procent tycker det är bra om föräldrar hjälper till ge anledningar att säga nej till alkohol.

• Årets Tonårsparlören – finns även på engelska och som ljudbok.

Bris tips inför Valborg

• Dialog – en bra dialog är grunden för en bra relation. Prata med ditt barn om alkohol precis som du pratar om andra saker i barnets liv. Försök också hitta andra tillfällen att prata om alkohol än vid en stundande högtid.

• Fråga utan att fråga ut – visa engagemang och nyfikenhet men undvik att samtalet blir till ett förhör. Om du är orolig, förklara för ditt barn varför.

Hjälp ditt barn att säga nej – för många unga beror tidigt drickande på grupptryck, och det kan kännas svårt att säga nej till alkohol när andra dricker. Här kan du som förälder hjälpa till, ge ditt barn argument som hen kan använda för att stå emot grupptrycket.

• Visa att du finns där – berätta för ditt barn att oavsett vad som händer så finns du där. Förklara att de alltid ska komma hem även om de druckit alkohol. Se även till att själv vara nykter så att du kan hjälpa eller hämta om det skulle behövas.

Skuldbelägg inte – om ditt barn druckit alkohol på Valborg är det viktigt att prata om det, men var noga med att inte skuldbelägga. Känner barnet sig skuldbelagt minskar benägenheten att berätta nästa gång något händer.
Bris vuxentelefon om barn: ring 0771-50 50 50, mån-fred, klockan 9-12.

Annonser