Skatteverket beskattar drogförsäljning

En Uppsalabo som sålt narkotikaklassade tabletter illegalt ska betala drygt 1,7 miljoner kronor extra. Skatteverket anser att även otillåten drogförsäljning ska beskattas.

Den 22-årige mannen sålde under 2016 narkotikaklassade läkemedel från den numera nedlagda sajten Benzobutiken. Han åtalades inte. men Skatteverket upptäckte att han inte tagit upp inkomsten av försäljningen i deklarationen.

Nu har han upptaxerats med drygt 1,7 miljoner kronor extra i skatt och tillägg, rapporterar P4 Uppland. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2011 så är nämligen intäkter från brottslig verksamhet inte skattefria.

– Och då blev det klart för oss att man kan beskatta inkomster som är olagliga lite mer än vad vi hade gjort. Skattelagen skiljer inte på legala och illegala inkomster, säger Pia Blank Thörnroos, rättsexpert på Skatteverket, till radion.

Myndigheten förväntar att beslutet kommer prövas i högre instans och så småningom få svar på var gränsen går till vilken kriminell verksamhet som kan beskattas.

Annonser