Skåne delar ut nässpray mot överdoser

[UPPDAT] På måndag startar ett Naloxon-projekt i Skåne då omkring 2 500 personer med opioidmissbruk framöver ska få motgift i sprejform för att förebygga överdoser och dödsfall.

Mottagningar i Skåne har ansökt om egna läkemedelslicenser eftersom det naloxon-sprej som upphandlas har dragit ut på tiden. Inskrivna vid Skånes fyra sprutbytesverksamheter  eller vid någon av de 18 Laro-mottagningarna kan få motgiftet.

En liten röd necessär med naloxon-sprej, kompress, handskar och en andningsmask för första hjälpen. Användarna ska även utbildas av personalen på mottagningarna.

– Känns fantastiskt att äntligen får vi komma igång med denna livsviktiga insats. Nu får dom möjlighet att göra något för sina kompisar i en livsavgörande situation med det här medlet och med utbildningen. Det kan betyda skillnad på liv och död, säger Pernilla Isendahl, projektledare för Naloxon-projektet, till SR P4 Malmöhus.

Sverige har dödlighet i narkotikadödlighet och av de över 900 dödsfall som rapporterades 2016 (enligt Socialstyrelsens statistik), så var över 70 procent relaterade till förgiftningar av opioider.

Vid överdoser av opioider – exempelvis heroin, fentanyl och morfin – hämmas andningsorgan med följande hjärtstopp och hög risk att avlida. Motgiftet Naloxon kan häva opioideffekten, är välbeprövat inom sjukvården och preparatet kan inte missbrukas.

Även om det använts länge inom sjukvården (i injektionsform) så det har tagit lång tid innan klartecken att få utdelas till brukarna själva. Först en snabbutredning av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen gav underlag till regeringen att ge klartecken.

Det finns bred politisk enighet i Skåne om att starta utdelning av Naloxon.
– Naloxon kan nu börja delas ut inom sjukvården och jag vet att det kommer att rädda liv. I nästa steg hoppas jag att fler yrkesgrupper kan utrustas med sprayen, säger Anders Åkesson (MP), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i en kommentar.

Hittills har bara läkare fått ordinera naloxon, men tanken är att det i framtiden också kan lämnas ut av anhöriga, polis, socialtjänst, och annan personal som kommer i kontakt med missbrukare.

Mikael Johansson är ordförande i Skånes Brukarförening och som varit med i referensgruppen till projektet. Han är glad över att motgiftsprojektet äntligen drar igång, även om han önskat bredare utdelning till även anhöriga.
– Det ska bli spännande att se vilken effekt projektet får för att minska narkotikadödligheten. Men det är bedrövligt att det tagit så lång tid få tillstånd, byråkratins kvarnar mal långsamt. Utesluter inte att det kostat en del liv i överdoser, som tidigare utdelning kunnat hejda, säger Mikael Johansson till Drugnews.
Utvecklingen med ökad spridning av fentanyl oroar honom och som även blandas i andra droger och lett till fler överdoser.

Naloxon-projektet i Skåne blir det största hittills i Sverige och projektets effekt på narkotikadöd ska utvärderas i en studie i samverkan med Lunds Universitet. Sprutbytesprogram i Stockholm och Uppsala har tidigare börjat dela ut injektionskit i mindre skala. Men i Skåne valde enheterna att invänta nässprejen, som är enklare att ge, och fick därför söka om egen licens, enligt SVT Skåne.

Liknande program finns i nio andra länder i Europa, bland andra Norge och Danmark. I USA ges Naloxon i stor omfattning av blåljuspersonal för att häva överdoser i den omfattande opioid-epidemin.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser